Ga naar hoofdinhoud

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 6

Inmiddels zijn we al weer aan een nieuw jaar begonnen en in de 2e helft van de competitie beland. We willen graag weer de laatste HVBS ditjes en datjes berichten.

Naar aanleiding van onze oproep op de jaarlijkse ledenvergadering dd. 8 oktober jl., heeft Esther Steenhart zich als 5ebestuurslid kandidaat gesteld en is inmiddels vooruitlopend op haar officiële benoeming tot het bestuur toegetreden.. Wij zijn daar zeer blij mee. Esther wil graag meedenken en meewerken met het bestuur in het belang van HVBS. Ook is het fijn, dat op die manier inbreng en contact vanuit diverse hoeken van de vereniging in het bestuur aanwezig is.

Recent is het al bekend gemaakt, maar wij prijzen ons gelukkig, dat onze hoofdtrainer/coach Eric Reumer en het bestuur de optie in het lopende contract hebben gelicht en de overeenkomst met 1 jaar hebben verlengd tot en met het seizoen 2019/2020. Tevens werd een optie tot verlenging op het daarop volgende seizoen 2020/2021 opgenomen. Beide partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en besloten tot deze continuering. Het bestuur is zeer tevreden en ziet in Eric een trainer die het handbalplezier bij HVBS heeft teruggebracht en het niveau bij de senioren en de jeugd omhoog brengt.

Op 3 januari jl. hebben wij helaas moeten besluiten de A jeugd uit de competitie terug te trekken. Eind november waren we ook al op dit punt beland, maar is nog besloten door te gaanZowel bij Dames 1, door enkele zware en langdurige blessures en afwezigheid van spelers als bij de A jeugd bestond een zeer krappe bezetting. Bijna iedere wedstrijd in de eerste helft van dit seizoen moest de teambezetting bij beide teams worden geïnventariseerd. Via diverse noodgrepen werd dan weer een wedstrijd met een beperkte selectie gespeeld. Zowel voor spelers als coaches leidde dit steeds meer tot frustraties, De omstandigheden zijn sinds november niet verbeterd en door blijven modderen zou leiden tot onvrede bij beide teams en dat leek ons niet goed. Bij de beslissing de A jeugd per direct terug te trekken heeft ook mee gespeeld, dat de speelsters het volgend seizoen van de A-jeugd naar de senioren moeten doorstromen. Dat vindt nu een halfjaar eerder plaats. Enkele spelers worden per direct aan de selectie van Dames1 toegevoegd en kunnen op die manier in dit team al hun draai vinden. Hopelijk vinden de overige A speelsters hun handbalsport en handbalplezier bij een van de andere senioren teams, Niemand is blij met deze beslissing, maar om onvrede en nieuwe frustraties te voorkomen wilden wij hier niet langer mee wachten.

Momenteel wordt door enkelen gewerkt aan de tot standkoming van een Technische Commissie. Er zijn enkele gesprekken gevoerd en er vindt inventarisatie plaats van de diverse werkzaamheden en het beleid welke de TC gaat uitvoeren. Het ligt in de bedoeling nog voor het volgend seizoen aan de slag te gaan.

Eind januari a.s. zal de tweede 50% van de contributie + lease team uitrusting 2018-2019 via automatische incassoworden geïnd.

Op 12 december is de trekking van de Grote Clubactie loterij geweest. Zie het bericht daarover op de HVBS site dd. 18 december jl. Voor HVBS was de actie weer een mooi succes en wij ontvangen € 2.40 per verkocht lot. De netto opbrengst van de actie in 2018 was voor HVBS ruim € 1.400, -. Dit dankzij minder leden maar meer verkochte loten. Het bestuur heeft enkele teams extra aangespoord tot meer actie om op die manier meer solidariteit met de overige teams te bewerkstelligen. Prachtig dat we met zijn allen het mooie resultaat hebben bereikt.

Een andere najaars actie, waarvoor we aandacht hebben gevraagd, was de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne. Ook dit jaar stelde de Rabobank Randmeren € 70.000 beschikbaar. Echter wel aan ruim 150 deelnemende maatschappelijke en sportieve organisaties in de hele regio. Het enige dat deze actie van de HVBS leden vraagt is stemmen in deze actie op HVBS. Wij mochten aan het eind van de actie 2018 een cheque ophalen van € 512,-

Een andere actie waar we trots op zijn is de jaarlijkse HVBS Sinterklaasbingo in het clubgebouw van de duivensport vereniging. De Sinterklaasbingo commissie heeft weer heel veel energie in deze bingo avond gestopt. Het was een zeer gezellige verenigingsavond met prachtige prijzen en aan het eind van de avond een record resultaat voor HVBS van rond € 1.850,- netto.

Al met al mooie acties met prima opbrengsten, die echter wel noodzakelijk zijn voor het reilen en zeilen van HVBS. Zij dragen bij om de financiële balans van HVBS gezond te houden.

Half november hebben Sanne de Vijlder, Lisa de Graaf, Ellen Muys, Nina Hooft, Tess van Zoeren, Tessa v/d Geest en Marit Schaap onder leiding van Peter Apon de opleiding tot jeugdscheidsrechter succesvol afgerond. Zij ontvingen een leuk T- shirt “jeugdscheidsrechter” en idem certificaat. We hopen dat zij met plezier en met hulp van iedereen in en buiten het veld, veel jeugdwedstrijden gaan fluiten. We moeten met z n allen beseffen, zonder spelers geen wedstrijden, maar ook zonder scheidsrechters geen wedstrijden. En de beste stuurlui staan aan …………Ook zij kunnen scheidsrechter worden. Klasse van deze meiden.

Op zaterdag 12 januari 2019 wordt weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gehouden in de Kuil. Al jaren wordt het toernooi knap en strak georganiseerd door Fake Bralts, Albertine Nagel en Astrid Kamphorst en uitgevoerd met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. Het toernooi wordt evenals vorig jaar gesponsord door KOOPMAN BRANDPREVENTIE.

Het bestuur

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken