Technische Commissie

Beste HVBS-leden,
sinds het voorjaar van 2019 heeft HVBS een Technische Commissie.
Vanwege de hoeveelheid taken die het huidige bestuur heeft, zijn er een aantal mensen opgestaan en dat heeft er voor gezorgd dat er een Technische Commissie is gevormd.
De Technische Commissie bestaat uit: Corinne van de Brom, Jannike van de Vuurst, Bob Meester, Kees de Graaf en Laurens Roos.

In het najaar van 2018 is er begonnen met een Technisch Plan voor de vereniging, met als belangrijkste speerpunt: de jeugd.
Dit technisch plan is begin dit jaar afgerond en gepresenteerd aan het bestuur. Het bestuur heeft dit plan goedgekeurd en de technische commissie is vanaf dat moment begonnen met de eerste taken.
Eén van de eerste taken is het vormen van de teams, wat al een hele klus was, zeker met het oog op het nieuwe beleid.
De belangrijkste taken voor de T.C. zullen zijn:
– Meer lijn en structuur brengen in de jeugd van HVBS
– Zorgen voor een betere doorstroom van jeugd naar Dames 1
– De ontwikkeling van de jeugd naar een hoger niveau tillen
– Begeleiden van trainers

De taken zijn als volgt verdeeld binnen de T.C.:
– Corinne van de Brom is verantwoordelijk voor de E en F jeugd, tevens aanspreekpunt Dames1
– Laurens Roos is verantwoordelijk voor de D en C jeugd
– Kees de Graaf is verantwoordelijk voor de B en A jeugd, tevens aanspreekpunt Dames1
– Jannike van de Vuurst is verantwoordelijk voor het keepersbeleid
– Bob Meester is verantwoordelijk voor de midweekcompetitie

Mochten er vragen zijn aan de T.C. dan kunnen deze gemaild worden naar tchvbs@gmail.com