Skip to content

Nieuws van de (demissionaire) bestuurstafel

Beste leden van HVBS,

Via deze wijze willen wij als demissionair bestuur jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Avondlockdown
Zoals bij een ieder ondertussen wel bekend mag er zowel binnen als buiten niet meer gesport worden tussen 17:00 uur en 05:00 uur. Dit zorgt er helaas voor dat er veel trainingen afgelast moeten worden. De wedstrijden die voor 17:00 kunnen worden afgerond, heeft het NHV voorlopig nog in het programma staan. Wij blijven hierin de ontwikkelingen volgen.

Commissie clubgevoel
In onze recent gehouden Algemene Ledenvergadering is vastgesteld dat de nieuw gevormde commissie clubgevoel, in samenwerking met het demissionaire bestuur, op zoek ging naar nieuwe leden voor de verschillende commissies binnen onze vereniging. Wij hebben hierbij goed nieuws: voor veel commissies hebben wij mensen bereid gevonden om een taak te verrichten binnen deze commissies. Mocht je alsnog ook wat willen betekenen voor onze club, schroom dan niet om contact op te nemen met Hillegonde via media@hvbs.nl.

Naast de vacatures in de commissies is de commissie clubgevoel ook op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Er zijn hiervoor enkele mensen benaderd en ondertussen is er met potentiële bestuursleden al een eerste oriënterend groepsgesprek geweest. Wij hopen hier snel verdere stappen in te maken en komen bij nieuws over de definitief beoogde nieuwe samenstelling uiteraard zo snel mogelijk naar jullie toe.

Bestuurstaken
In de tussentijd is het van belang dat de vereniging wel blijft doorgaan met wat het moet doen. Hieronder valt bijvoorbeeld het definitief samenstellen van de te vormen commissies en het uitspreken naar elkaar wat hierbij wordt verwacht. Aangezien het demissionair bestuur van slechts drie personen dit niet alleen kan, hebben zij besloten om enkele van deze taken alvast toe te delen aan enkele nieuwe beoogde bestuursleden. Zij zullen, in opdracht van het huidige demissionaire bestuur, enkele ‘bestuurstaken’ alvast uitvoeren. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met Tessa Nieborg.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie hopelijk snel weer op het handbalveld.

Het demissionaire bestuur van HVBS

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken