Inleveren kopij clubblad

Volgende week komt clubblad no. 7 uit. Kopij voor dit clubblad moet voor 12 maart zijn ingeleverd.