Ga naar hoofdinhoud

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 1

Bunschoten, 15 november 2017

Al langere tijd is het bestuur van HVBS op zoek naar een communicatie middel met de leden. Ook tijdens de laatste ledenvergadering kwam dit gemis bij de leden en het bestuur naar voren. In het verleden werd regelmatig het clubblad De Zweetdruppel onder de leden verspreid. In het voorwoord gaf het bestuur een kijkje in het reilen en zeilen van onze handbalvereniging. Het in de lucht houden van dit clubblad strandde helaas op een bepaald moment.

Nu wil het bestuur dit gemis via de clubsite www.hvbs.nl en een nieuwe rubriek “VAN DE BESTUURSTAFEL” ondervangen. Zij is voornemens dit regelmatig met nieuws te vullen en zo meer clubgevoel tot stand te brengen. We gaan kijken of met deze mogelijkheid het doel wordt bereikt.

De ledenstop die het bestuur onlangs tegen zijn gevoel en zin heeft ingevoerd heeft zeker bij de jongste jeugd en hun ouders tot teleurstelling geleid. Er zou best nog ruimte zijn voor F jeugd om mee te trainen. Maar ook F jeugd wordt over 1 a 2 jaar E jeugd en wie gaat die dan trainen en coachen. Het bestuur wil het gevoel en de wetenschap hebben dat wij dat t.z.t ook aan kunnen. Nu te veel F jeugd aannemen en zodra deze groep, E jeugd wordt, wij merken, dat HVBS dat niet aan kan en jeugd moet wegsturen dat is niet de weg. Dus groeien als handbal vereniging graag maar wel verantwoord.

Wel heeft het bestuur recent besloten zolang de ledenstop nodig is, deze aan te scherpen. Een uitzondering op de ledenstop wordt gemaakt voor die nieuwe jeugdleden, wier ouder zich beschikbaar stelt als, jeugdcoach, jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter of begeleider van een team.

Verder zijn we blij met leuke verenigingsactiviteiten de komende tijd. Diverse vrijwilligers hebben zich ingezet en een prachtige Sinterklaasbingo op 24 november en een gezellig Sinterklaasfeest voor de jeugd op 30 november georganiseerd. Fijn dit soort activiteiten naast alle trainingen en wedstrijden. Niet alleen maar sporten maar ook met elkaar voelen een vereniging te zijn.

Inmiddels zijn Albertine Nagel, Fake Bralts en Astrid Kamphorst gestart met de voorbereidingen van het schoolhandbaltoernooi 2018. Op ons sponsorverzoek voor dit toernooi heeft Dick Koopman sportief gereageerd en op 13 januari 2018 wordt het KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi 2018 gespeeld. In dit kader nog even een opmerking. Wanneer scholen, via een hvbs lid of oud lid, op De Vinken willen oefenen is dat alleen mogelijk na contact met een van de bestuursleden. Wij seinen dan Waltman Gym in, zodat zij in overleg met HVBS op het gebruik van hun accommodatie zijn voorbereid.

Het bestuur

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken