Ga naar hoofdinhoud

Beoogd bestuur HVBS presenteert zich

Handbalverenging Bunschoten-Spakenburg is blij een nieuw beoogd bestuur te kunnen presenteren aan haar leden. Na het helaas moeten bedanken van twee bestuursleden in oktober 2021, is in de algemene ledenvergadering een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden. Met hulp van de nieuw opgerichte commissie clubgevoel zijn deze bestuursleden uiteindelijk gevonden. Wij stellen u hierbij het nieuwe bestuur van 7 personen voor:

Functie Naam
Voorzitter Tessa Nieborg
Vicevoorzitter Nick van den Akker
Secretaris Eva Beukers
Penningmeester Gerrit Heinen
Bestuurslid Technische Zaken Hellen ter Haar
Bestuurslid Evenementen en Algemene zaken Esther Steenhart
Bestuurslid Communicatie en Algemene zaken Hillegonde van Twillert

Afscheid Fons van Kesteren
Van het huidige demissionaire bestuur blijven twee van de drie personen aan als bestuurslid. Fons van Kesteren legt zijn functie als penningmeester daarmee neer. HVBS is Fons veel dank verschuldigd voor al zijn inzet in de afgelopen jaren en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen wij hier nader bij stilstaan. Ook zullen wij dan verder stilstaan bij hetgeen Zetger de Graaf en Astrid Schaap als bestuurslid in de afgelopen jaren voor onze vereniging hebben betekend.

Algemene ledenvergadering
De leden van HVBS beslissen uiteindelijk in een algemene ledenvergadering over de benoeming van de voorgestelde bestuursleden. Deze buitengewone algemene ledenvergadering is gepland op zaterdag 22 januari 2022 om 10:00 uur. Een ongebruikelijke dag en tijd, maar vanwege de huidige coronaregels achten wij dit voor nu het meest geschikte moment. Hou deze datum daarom vrij in de agenda. Een gedetailleerde uitnodiging zal nog volgen.

Communicatie
Het beoogde bestuur is voornemens om een groot deel van haar communicatie te laten lopen via online platformen. Het belangrijkste platform is hierbij de website. Via social media zullen de berichten op de website ook veelal gedeeld worden. Slechts in belangrijke gevallen, zoals bij een algemene ledenvergadering óf belangrijk nieuws inzake de nieuwbouw, zal aanvullend via rechtstreekse e-mail of WhatsApp-groepen gecommuniceerd worden. Wij vragen u daarom om geregeld onze website en social media in de gaten te houden.

Tot slot
Het is – alweer – een bijzondere tijd voor iedereen, met een beperkt sociaal leven. Wij wensen iedereen ondanks alles hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig en sportief 2022 toe, waarbij wij elkaar hopelijk heel snel weer op het handbalveld (óf zaal) kunnen zien!

Met vriendelijke groet,
Het beoogde bestuur van HVBS

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken