Iedereen kan lid worden van HVBS. Meestal kan dat direct en krijgt u van de ledenadministratie bericht in welk team u of het jeugdlid kan worden ingeschreven.  Soms krijgt u bericht dat in een jeugdteam niet direct ruimte is. U kan dan aangeven dat u een inschrijving wilt reserveren. Zodra er ruimte is bij een team of een nieuw gevormd team, krijgt u bericht op volgorde van reservering. Een nieuw jeugdlid wier ouder of verzorgende zich beschikbaar stelt als coach, trainer of scheidsrechter heeft voorrang op inschrijving als nieuw lid op de overige inschrijvingen.

Als je actief wilt handballen, dan word je lid van een handbalvereniging. In Bunschoten-Spakenburg is dit handbalvereniging HVBS. Onze vereniging heeft teams in verschillende leeftijdscategorieën van de jongste F-jeugd (7, 8 jaar) t/m senioren en recreanten.

Voordat je lid wordt, mag je een aantal keren vrijblijvend meetrainen. Als je besluit om lid te worden, dan vul je het daarvoor bestemde inschrijfformulier in. Je kunt dit formulier hieronder downloaden.

Jeugdleden dienen het ‘inschrijfformulier 17 min’ waarin het ‘leasecontract wedstrijduitrusting jeugd’ in te laten vullen door ouders/verzorgers en deze met 15 euro inschrijfgeld in te leveren in de brievenbus of digitaal (hvbsleden@gmail.com ) bij Ernestine de Graaf, De Graafjes 28, Spakenburg.

Tevens dient er een digitale pasfoto aangeleverd te worden, hierover ontvang je informatie via de mail na aanmelding.

Voor A jeugdleden en seniorleden geldt dat zij het ‘inschrijfformulier 17 plus’ waarin het ‘leasecontract wedstrijduitrusting senioren’ invullen en deze met 15 euro inschrijfgeld inleveren leveren in de brievenbus of digitaal (hvbsleden@gmail.com ) bij Ernestine de Graaf, De Graafjes 28, Spakenburg. Ook dient een digitale pasfoto aangeleverd te worden, hierover ontvang je informatie via de mail na aanmelding.

Deze formulieren staan hieronder.

Inschrijfformulier jeugd tm 16 jaar

 Inschrijfformulier 17-18 jaar + senioren

Foto voor ledenpas aanleveren