HVBS staat voor Handbal Vereniging Bunschoten Spakenburg.
Dit is de officiële website van HVBS

BESTUUR

Voorzitter Zetger de Graaf Prins Clausstraat 1 3751DN Bunschoten-Spakenburg
voorzitter@hvbs.nl
06-20557803
Secretaris Tessa Nieborg Kon. Wilhelminastraat 45 3751DG Bunschoten-Spakenburg
secretaris@hvbs.nl
06-81913573
Penningmeester Fons van Kesteren Plevier 78, 3752PE Bunschoten-Spakenburg
penningmeester@hvbs.nl
06-18643210
Wedstrijdsecretaris-Scheidsrechterzaken Astrid Schaap Frans Jacobsweg 42
3752GH Bunschoten-Spakenburg
wedstrijdsecretariaat@hvbs.nl
06-13375767
Algemeen
bestuurslid
Esther Steenhart Koolmees 8, 3752NC
Bunschoten-Spakenburg
esthersteenhart@gmail.com
06-52012997


OVERIGE

Technische commissie mailadres:  tchvbs@gmail.com
Toernooicommissie
Financiële commissie
Coördinator activiteitencommissies Wendy vd Groep whvdgroep@gmail.com  06-23914259
Ledenadministratie

Ernestine de Graaf, De Graafjes 28, Bunschoten-Spakenburg,        06-30344729

Adreswijzigingen en lidmaatschap opzeggingen schriftelijk doorgeven aan: hvbsleden@gmail.com

Webmaster Niels van Kesteren nielsvankesteren@gmail.com
Inleveren verslagen website Margriet van Kesteren margrietvdvuurst@gmail.com
Sponsorcommissie Fons van Kesteren
Ingrid de Graaf
06-18643210
06-50928838