HVBS staat voor Handbal Vereniging Bunschoten Spakenburg.
Dit is de officiële website van HVBS

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris Tessa Nieborg Pr. W. van Oranjestraat 2 3751 CW Bunschoten-Spakenburg
secretaris@hvbs.nl
06-81913573
Penningmeester Fons van Kesteren Plevier 78, 3752PE Bunschoten-Spakenburg
penningmeesterhvbs@gmail.com
06-18643210
Wedstrijdsecretaris-Scheidsrechterzaken
Algemeen bestuurslid Esther Steenhart Koolmees 8, 3752NC Bunschoten-Spakenburg
esthersteenhart@gmail.com
06-52012997
Vertrouwenscontactpersoon Els de Groot VCP@hvbs.nl
06-53459442


OVERIGE

Technische commissie tchvbs@gmail.com
Toernooicommissie
mediacommissie media@hvbs.nl
Coördinator activiteitencommissies Wendy vd Groep whvdgroep@gmail.com
06-23914259
Ledenadministratie Gerrit Heinen leden@hvbs.nl
Adreswijzigingen en lidmaatschap opzeggingen schriftelijk Gerrit Heinen leden@hvbs.nl
Webmaster Niels van Kesteren info@nielsvankesteren.nl
Financiële commissie Fons van Kesteren 06-18643210
Sponsorcommissie Fons van Kesteren
Ingrid de Graaf
06-18643210
06-50928838