VACATURES


VOORZITTER

 • Draagt ,samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
 • Leidt de (maandelijkse) bestuursvergaderingen.
 • Bereidt en leidt de Algemene Leden Vergadering (1x per jaar).
 • Heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de diverse commissies
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen).
 • Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging.
 • Doet de PR van de vereniging
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar.

WEDSTRIJDSECRETARIS/ZAALCOÖRDINATOR ( taakomschrijving)

 • Elk thuisspelend team kleedruimte heeft en een veld krijgt toegewezen op de Vinken
 • Zaalhuur wordt geregeld voor trainingen. Dit in samenwerking met de SRO (en beschikbaarheid zaal).
 • Zaalhuur wordt geregeld voor wedstrijden. Dit volgens het wedstrijdschema van het NHV en SRO (en beschikbaarheid zaal).
 • Wedstrijden worden verplaatst /ingehaald (indien nodig).
 • Coaches/trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd (indien nodig).
 • Uitslagen van alle thuis gespeelde wedstrijden aan het NHV worden doorgegeven (indien het Digitaal Wedstrijd Formulier niet werkt).

VOORZITTER BOUWCOMMISSIE NIEUW CLUBHUIS

 • Geeft leiding aan het realiseren van een nieuw clubhuis.
 • Leidt de bouwcommissie bestaande uit diverse bouw- en financiële vakmensen..
 • Onderhoud t.b.v. de realisatie clubhuis de contacten met de Gemeente en andere instanties w.o. nutsbedrijven ed.

LEDENADMINISTRATIE

 • Ontvangt nieuwe leden inschrijvingen, wijzigingen en opzeggingen en verwerkt deze in het ledenregister en zorgt voor de in- of uitschrijving bij de bond.
 • Kijkt in overleg of er plaats is voor een nieuw lid in een team en bevestigt de inschrijving aan het nieuwe lid of ouder/verzorger van het lid
 • Zorgt ervoor dat aan alle inschrijvingsformaliteiten is voldaan
 • Meldt de inschrijvingen en opzeggingen aan de penningmeester en het overige bestuur.

LID SPONSORCOMMISSIE

 • Sponsormogelijkheden HVBS up to date houden/ nieuwe ideeën bedenken.
 • Bij aanschaf nieuwe teamkleding creatief zijn en het benutten van de bedrukkingsmogelijkheden voor sponsoren op de wedstrijdkleding. Streven naar alle teams een teamsponsor.
 • Sponsor overeenkomsten maken en administreren
 • Het standenregister bijhouden, facturen opstellen en mailen naar de sponsoren en voor incasso zorgdragen.
 • Zorgen voor nakoming van de sponsor afspraken
 • Waar mogelijk binnen HVBS de sponsoren die uitstraling geven, die ze verwachten
 • Zorgen dat de sponsorborden op de handbalvelden en netjes en verzorgd uit zien.

LID KLEDINGCOMMISSIE

 • Regelt in overleg met de coaches, dat alle teams er netjes in de wedstrijdkleding van HVBS bijlopen.
 • Regelt zo nodig een pas bijeenkomst om de juiste maten te kunnen bestellen
 • Maakt een besteloverzicht en voert na goedkeuring van de penningmeester de order digitaal in via de HVBS kledingshop bij de kledingleverancier.
 • Haalt de kleding op bij de kledingleverancier en controleert de geleverde teamkleding op basis van de bestelling.

LID MEDIACOMMISSIE

 • Ieder met redactionele vaardigheden, die HVBS met leuke en positieve berichten op Facebook zet en/of berichten naar De Bunschoter stuurt en op die manier HVBS meer uitstraling geeft.
 • Iets bericht over een nieuw jeugdteam, kampioenschappen, een bingo avond, een Sinterklaas of Pieten bezoek, een scheidsrechter of vrijwilliger in het zonnetje zet, een Nieuwjaarsgroet, etc
 • Uitnodigingen voor wedstrijd en oefenwedstrijden van DS1 schrijft