Ga naar hoofdinhoud

Dit is de PRIVACY VERKLARING van Handbal Vereniging Bunschoten Spakenburg , gevestigd te Bunschoten Spakenburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31031872 als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid hierna: “HVBS”.. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HVBS verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HVBS verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) Lid wordt van de vereniging
(b) als kaderlid en/of vrijwilliger actief bent of Donateur wordt van de vereniging
(c) Een al dan niet commerciële relatie aangaat met de vereniging
(d) aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie
(e) middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt.
(f) onze website bezoekt

1.2 HVBS verzamelt de volgende (persoons) gegevens:
(a) naam
(b) adres
(c) emailadressen
(d) telefoonnummers
(e) geboortedatum
(f) aanmeldingsdatum
(g) geslacht
(h) Bankgegevens
(i) Kledingmaten
(j) voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s)
(k) pasfoto
(l) sport gerelateerde informatie zoals deelnames aan wedstrijden en/of trainingen
(m) inschrijvingen voor activiteiten

1.3 HVBS kan deze gegevens gebruiken om:
(a) het lidmaatschap te effectueren
(b) contact met u op te nemen en te onderhouden
(c) de dienstverlening van HVBS te verbeteren
(d) de website te optimaliseren
(e) Nieuwsbrieven te verzenden, digitaal en/of via de post
(f) automatische incasso tbv contributie en overige gelden
(g) aanmelding bij het aangesloten bonden waaronder het NHV (Nederlands Handbal Verbond)
(h) Deelname aan activiteiten waaronder alle handbalactiviteiten
(i) Vermelding van namen en contact gegevens in haar media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligers taken.
(j) Vermelding van namen in haar media ter duiding van team informatie en of beeldmateriaal
(k) Het in contact brengen van derden met (kader)leden ten bate van het maken van voor HVBS en/of het (kader)lid relevante afspraken en/of publiciteit.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via hvbsleden@gmail.com voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop HVBS persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HVBS

3. GEBRUIK VAN FOTO’S

3.1 HVBS maakt regelmatig teamfoto s en foto s en video opnames rondom activiteiten ( zoals bij en rond wedstrijden en evenementen), waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto s en video s worden gebruikt voor de website, sociale media en andere publiciteitsdoeleinden in het kader van het informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij bezwaar zal zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd worden dit niet te doen. U of uw kind kan dan ook niet op de teamfoto staan.

4 BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

4.1 HVBS zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van het NHV en Sportlink.

4.2 HVBS zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

5. DERDEN

5.1 HVBS zal u gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 5.2, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of HVBS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2 HVBS verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Bonden en organisaties waarbij HVBS is aangesloten zoals het NHV
(b) Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking zoals Sportlink
(c) Gebruik in aan het NHV of aan HVBS gelieerde apps zoals Handbal.NL
Deze derden gebruiken de gegevens voor alle bij hen behorende activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, het organiseren en faciliteren van handbalactiviteiten, het hosten van een administratie en het delen van informatie.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken