Update 26-01-2022

Vanaf woensdag 26 januari 2022 laat de overheid weer sportwedstrijden toe. Het NHV heeft daarom besloten dat vanaf heden ook weer competitiewedstrijden opgestart worden. De eerste wedstrijden staan al gepland voor deze week. Publiek is hierbij tot 22:00 weer welkom. Check de Handbal app voor de wedstrijden die gepland staan dit weekend.
Wel heeft het NHV bepaald dat wedstrijden die gepland staan tot en met 30 januari, éénmalig nog uitgesteld mogen worden. Wilt jouw team aanstaand weekend geen wedstrijd spelen? Geef dit dan via de trainer/coach door aan het bestuur via het e-mailadres wedstrijdsecretariaat@hvbs.nl, uiterlijk donderdag om 15:00 uur.
In verband met alle maatregelen en de sluitingstijd van 22:00 uur, worden wellicht in de aankomende weken een aantal wedstrijden verplaatst qua aanvangstijd en/of locatie. Houd hiervoor goed de NHV en onze website in de gaten. Wedstrijdwijzigingen worden uiteraard ook doorgegeven aan de trainers/coaches.
Tot slot: Het bestuur van HVBS is enorm blij dat onze teams weer wedstrijden mogen spelen! We kijken hier enorm naar uit en zien de speelsters en supporters graag heel snel weer in de sportzalen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur HVBS

Update 20-12-2021

Beste leden (en ouders van leden) van HVBS,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie geven wij een update van de regels die komende weken voor HVBS gaan gelden. Aangezien alle binnensportlocaties tot 14 januari dicht zijn, heeft het NHV besloten dat alle wedstrijden t/m 16 januari 2022 afgelast worden. Dit betekent voor ons dat er tot die datum niet getraind wordt en er ook geen wedstrijden (zowel uit als thuis) worden gespeeld.

We hopen natuurlijk dat we daarna weer lekker mogen handballen, maar het blijft allemaal nog onzeker. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Update 12-11-2021

Op vrijdagavond 12 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er extra maatregelen nodig zijn omtrent het Coronavirus. Zoals aangekondigd zullen onderstaande maatregelen per 13 november ingaan.

Publiek bij sportwedstrijden
Vanaf 13 november is het niet meer toegestaan dat publiek aanwezig is bij sportwedstrijden en trainingen. Dit geldt zowel voor activiteiten in de topsport als op amateurniveau.

Coronatoegangsbewijs blijft verplicht
Het coronatoegangsbewijs zal verplicht blijven voor het organiseren van sportactiviteiten. Voor de handbalsport betekent dit dat zowel bij trainingen als wedstrijden iedereen (18+) een QR-code dient te kunnen tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd. Na vertoon van het coronatoegangsbewijs is een mondkapje niet verplicht.

Wie zijn ‘functioneel’?
De bond, de overheid en de competitie geven geen sluitende richtlijnen wie wel en niet functioneel zijn in en rondom onze club.
We adviseren dat alle functionele vrijwilligers ook een QR code kunnen tonen.
Het bestuur van HVBS erkent de volgende functies als functioneel:

 • Coaches
 • Scheidsrechters
 • Zaal dienst vrijwilligers
 • QR-scan vrijwilligers
 • Trainers
 • Teambegeleiders
 • Teamleiders
 • Tijd waarnemers
 • Livestream vrijwilligers
 • Rijouders van jonge speelsters

Uiteraard gelden deze functies alleen als iemand een directe band heeft met het team, de wedstrijd of de operatie rondom het spelende team. Natuurlijk gelden deze functies ook bij de trainingen en recreatie wedstrijden. HVBS vertrouwd erop dat iedereen serieus en eerlijk omgaat met de maatregelen die de vereniging opgelegd zijn. Ook willen wij handhaving zoveel als mogelijk voorkomen door met elkaar verantwoordelijkheid te nemen omtrent de regels.

HVBS als sportvereniging. (Handhaving QR)
HVBS is er niet op ingericht politie of security-achtige werkzaamheden uit te voeren. Wij zijn ingericht om onze leden te verbinden en iedereen een plek te geven om bijdrage te leveren aan een gezonde(re) levensstijl, fysiek en mentaal. De maatregelen maken dit verschrikkelijk moeilijk. Wij vertrouwen erop dat een ieder de regels in acht neemt en met respect omgaat met de leden die de taak hebben hier toezicht op te houden. We hopen op gezond verstand en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Update 15-10-2020

Beste HVBS leden,

Als bestuur hebben we vandaag een spoedoverleg gehad n.a.v. de Persconferentie van 13 okt jl. en hebben de volgende punten besproken, waarvoor we graag jullie aandacht vragen!

Trainingen/Wedstrijden:
We hebben besloten om onze jeugd t/m 17 jaar door te laten trainen op de tijden die al bekend zijn. Vandaag (donderdag 15 oktober) trainen we nog in de zaal. Let op, de kleedkamers en douches zijn per heden gesloten, dus thuis omkleden, en naar het toilet !!!

Volgende week is er geen training i.v.m. de Herfstvakantie. Daarna gaan we weer verder…

Zowel bij de Stormvogel als de KUIL wordt jullie allen gevraagd om buiten de accommodatie als team te verzamelen (op de parkeerplaats of fietsenstalling), en wanneer jullie compleet zijn, als team de zaal te betreden. Dit om de aanloop zoveel mogelijk te beperken. Helpen jullie mee ? dus niet iedereen apart naar binnen, maar met elkaar als team !

Voor alle leden van 18 jaar en ouder zijn er GEEN trainingen, tot nader bericht.

Alle wedstrijden zijn door het NHV geannuleerd t/m 8 november. Controleer regelmatig je Sportlink app om te zien welke wedstrijden zijn afgelast, en wanneer het weer is toegestaan om te spelen. Uiteraard proberen wij jullie hiervan op de hoogte te houden.

De Stormvogel is tot nader bericht op Zaterdag GESLOTEN.

Algemene Leden Vergadering: Als bestuur hebben we gehoor gegeven aan het advies van het RIVM om onze Ledenvergadering, gepland op 26 oktober a.s., uit te stellen tot nader bericht.

Mondkapjes: Er zijn speciale HVBS mondkapjes in de maak. Deze zullen zo snel mogelijk ( na de herfstvakantie) uitgereikt worden aan alle leden van +13 jaar. We hopen hiermee duidelijkheid te kunnen geven aan andere verenigingen dat we één team zijn, en bij elkaar horen.

Namens het bestuur HVBS

Update 06-10-2020

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke ruimtes.

 • Jeugdteams en begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelers/wisselbank zit, is het advies ook hier een mondkapje te dragen.
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team.
 • Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.
 • Voor de Stormvogel en de Kuil geldt dat voor aanvang van de training/wedstrijd er verzameld wordt op de parkeerplaats, en het team met elkaar naar binnen gaat.

We willen voorkomen dat iedereen apart het sportpark oploopt, en men wil de loop zo min mogelijk beperken.

Onderstaande regels (03-10) blijven verder kracht…

Update 03-10-2020

Kijk regelmatig op deze site, bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de regels ook aanpassen..

Beste leden en bezoekers van onze accommodaties,

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jl. hebben wij onze Corona maatregelen verder aangepast.

De overheid heeft besloten dat per 29-9-2020 geen publiek kan worden toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen.
Er is één uitzondering op de regel: Bij uitwedstrijden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regels voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
We doen hierbij een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid. Deze regel geldt ook voor uitwedstrijden van onze jeugdteams, spreek onderling af welke ( maximaal ) 4 ouders mee gaan. Van het bezoekende team vragen wij om met zo min mogelijk extra personen onze accommodaties te bezoeken. Er is voor maximaal 4 personen plaats in de zaal.

Wij vragen u zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen, conform de richtlijnen van het RIVM. Indien er omgekleed/ gedoucht wordt in de kleedkamers geldt hiervoor een maximum aantal van 5 meerderjarige personen per kleedkamer. Een half uur na de wedstrijd moeten de kleedkamers leeg zijn.

Ten aanzien van trainingen, vragen wij ook hier jullie verantwoording te nemen. Ouders/ bezoekers mogen de Stormvogel of de Kuil niet betreden. De kantine is in beide sporthallen tot nader bericht gesloten. Zowel in de Stormvogel als de Kuil is er een looproute.

Als bestuur hopen wij dat we door het nemen van deze maatregelen, we ons kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM en we zodoende alsnog lekker kunnen handballen dit seizoen.
Bij vragen of onduidelijkheden over het voorgaande kunnen jullie altijd terecht bij één van de bestuursleden of door een mail te sturen aan handbal@hvbs.nl

Update 25-09-2020

Kijk regelmatig op deze site, bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de regels ook aanpassen.

Beste leden en bezoekers van onze accommodaties,

We zijn een aantal trainingen en oefenwedstrijden verder en dat heeft geleid tot nieuwe inzichten betreffende de Corona maatregelen.

Wij hebben als bestuur (helaas) moeten besluiten dat wij bij onze dameswedstrijden geen (meerderjarig) publiek toestaan.

Bij jeugdwedstrijden ( tot 18 jaar) mag er per spelend kind, van de thuis ploeg, één volwassene plaats nemen op de tribune. Wij doen hierbij een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Van het bezoekende team vragen wij om met zo min mogelijk extra personen onze accommodatie te bezoeken. Er is voor bezoekend publiek voor maximaal 5 personen plaats in de zaal. Dit geldt voor zowel de jeugd- als ook de seniorenteams.

Wij vragen u zoveel mogelijk thuis om te kleden, conform de richtlijnen van het RIVM. Indien er omgekleed wordt in de kleedkamers geldt hiervoor een maximum aantal van 5 meerderjarige personen per kleedkamer. In de Stormvogel is de kantine gesloten.

Als bestuur hopen wij dat we door het nemen van deze maatregelen, we ons kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM en we zodoende alsnog lekker kunnen handballen dit seizoen.

Bij vragen of onduidelijkheden over het voorgaande kunnen jullie altijd terecht bij één van de bestuursleden of door een mail te sturen aan handbal@hvbs.nl

 

Protocol voor wedstrijden en trainingen i.v.m. corona

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

Enkele belangrijke Corona regels

De Corona regels zijn zeer omvangrijk. HVBS vindt het van belang enkele belangrijke maatregelen hier kort op te sommen. Dat neemt niet weg dat HVBS zich conformeert aan alle richtlijnen die in het NOC*NSF Sportprotocol staan vermeld en dat alle leden daaraan gehouden zijn. Voor de volledige corona informatie, zie de site van het NHV of de Handbal app.

Enkele belangrijke maatregelen zijn:

 • De 1,5-meter afstandsregel
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
 • Schud geen handen

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Voor de wedstrijd

 • Technische bespreking
  • Indien er in de ruimte voor de technische bespreking geen 1,5-meter afstand gewaarborgd kan worden, zorg dan in overleg met de thuisspelende vereniging voor een geschikte locatie.
  • Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, adviseren wij om een mondkapje te dragen.
  • Wij adviseren dat de Corona-coördinator aanwezig is tijdens de Technische Bespreking.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
  • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
  • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
  • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermede 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Gebruik van onze HVBS velden op de Vinken

 • Helaas is gebruik van de kleedkamers maar beperkt mogelijk in verband met de 1,5 meter afstand. Jeugd onder 18 jaar met elkaar omkleden met 1 begeleider in de kleedkamer. Speelsters van 18 jaar en ouder gefaseerd omkleden in de kleedkamer. Maximaal 4 man per kleedkamer. Houdt 1.5 meter aan. Voor gasten is een kleedkamer beschikbaar, hetzij beperkt. Spreek af dat jullie om beurten omkleden, zodat de 1.5 meter gehandhaafd blijft.
 • Gebruik van de douches is niet mogelijk
 • Ga vooraf thuis naar het toilet. Het toilet is beperkt toegankelijk, indien bezet, buiten blijven wachten.
 • Een ieder dient zijn/haar bal zelf te ontsmetten met eigen middelen.
 • De kantine blijft GESLOTEN, dit i.v.m. het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter.
 • Ouders/toeschouwers wordt gevraagd de 1,5 meter in acht te nemen en zich te houden aan het HVBS corona protocol. Het protocol is te vinden op www.hvbs.nl
 • Er zijn corona verantwoordelijken aanwezig tijdens de wedstrijd om dit alles te handhaven, maar gebruik uw gezonde verstand, zodat we allemaal kunnen genieten van de wedstrijd.

Gebruik zaalruimte in de KUIL

 • De looproute:
  • De oranje pijlen geven de route van de sporters aan.
  • De Groene pijlen geven de route van het publiek aan
  • Dit wordt door de SRO op papier en kenbaar gemaakt bij de ingang.

Wat betekent dit:

 • Bij binnenkomst komt iedereen rechts de sporthal ingelopen, al dan niet via de kleedkamers dus ook rechts van de regiekamer.
 • Bij vertrek van de tribune en uit de sportzaal laat je de regiekamer links liggen.
 • Bij competitiewedstrijden vertrekken de uitspelende ploegen via de nooduitgang en zij kunnen via de hoofdingang en via de groene route weer in de bar komen.
 • Het douche/kleedkamer gebruik: een ieder wordt geacht zijn verantwoording te nemen met betrekking tot de 1,5 meter afstandsregel.
 • Tijdens de trainingen mogen de douches en kleedkamers gebruikt worden met de restrictie van maximaal 10 spelers en maximaal 5 tegelijk douchen. Er zijn afgeplakte doucheknoppen. Het advies, voor eigen veiligheid, is echter zo weinig mogelijk te douchen.
 • Tijdens de wedstrijden mogen de kleedkamers alleen gebruikt worden door UIT spelende ploegen, met dezelfde restrictie als op de training, die aangegeven worden op de deur van de kleedkamer. Maximale tijd van gebruik van de kleedkamer is een half uur na de wedstrijd.
 • Tribunegebruik: Op de tribune worden naast de looproute ook de zitplekken aangegeven d.m.v. rood-wit lint.
 • Een ieder word geacht daar zijn eigen verantwoording te nemen en de 1,5 meter in acht te nemen. Handhaving hierop is voor HVBS ( aangewezen Corona verantwoordelijke)

Gebruik zaalruimte in de STORMVOGEL

SVS hanteert de onderstaande maatregelen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt
 • Blijf thuis al iemand in jouw huis koorts heeft ( vanaf de 38 graden ) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronovirus. ( Covid-19) Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Volg de afspraken van de Gemeente / sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met toestroom.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn open, maar je kunt NIET douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie, en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, sportcoaches en bestuursleden.
 • Sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden) dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12jaar is deze afstandbeperking onderling niet aan de orde.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie
 • Volg de belijning in de zaal naar de uitgang. ( uitgang is Nooduitgang )
 • De kantine is GESLOTEN
 • Op de tribune word u gevraagd om ook hier de 1,5 meter in acht te nemen.

De stormvogel hanteert verder de regels van het NHV met betrekking tot de handbalsport.

 

Vraag en antwoord:

Hoe gaat HVBS en de sport in zijn algemeen om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in “oranje” gebieden in het buitenland?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied in het buitenland.

Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank?

Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de wisselbank. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de bank plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

Moeten we bij een time-out / rustmoment / groepshug afstand houden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan!

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar. Sporters waarbij de wedstrijd afgerond is, en die op de accommodatie blijven, vallen daarna onder toeschouwers.

Voor binnen geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 100 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar. Worden binnen meer dan 100 bezoekers tegelijk verwacht te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht.

Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5m afstand van elkaar houden. Omdat dit uiteraard gevolgen heeft voor de capaciteit van de kleedkamers zijn er de volgende tips/adviezen:

 • Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de training/wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte.
 • Maak binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte.
 • Indien mogelijk; maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers.
 • Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Dit advies geldt zeker voor pupillen en overige thuisspelende teams.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere handbalactiviteiten?

Ja dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.