Beste leden en ouders van jeugd leden,

HVBS is een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. HVBS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de Handbalsport vinden wij belangrijk. HVBS wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen handballen.

Als wij willen dat we trots kunnen blijven op HVBS, onze club, dan is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. HVBS heeft gedragsregels en een gedragscode opgesteld die hierbij kunnen helpen om een gezond sportklimaat te creëren en te houden. Voor verdere inhoud en uitleg verwijzen wij naar de gedragsregels en gedragscode welke zijn bijgevoegd. Deze regels staan ook op onze site www.hvbs.nl vermeld.

Wij zijn er van overtuigd dat elk (ouder/verzorger van een) HVBS-lid geen moeite heeft om de regels na te leven.

Met sportieve groet,
Namens Bestuur HVBS
Zeger de Graaf (voorzitter)

Gedragsregels HVBS leden 2017-04
 Gedragscode HVBS voor overige 2017-04