Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 9

Hoe gaat het met jullie?

We missen jullie en alle handbal reuring van een normaal seizoen. Er komt voor het bestuur genoeg langs om op te reageren. Maar wat snakken wij ook naar trainingen, wedstrijden en de handbal gezelligheid. In september dachten we nog dat we op gang zouden komen en alle voorbereidingen voor het seizoen 2020/2021 waren gemaakt. Teamindelingen, trainers, begeleiders en scheidsrechters stonden allemaal klaar om de uitdaging van een nieuw seizoen aan te gaan. Met z n allen waren we benieuwd hoe alle teams zouden gaan en hoe de spelers en de teams zich zou ontwikkelen. Alle mooie gedachten ten spijt moeten we concluderen dat alles nog steeds in de startblokken staat. Vooralsnog blijft dat nog zeker t/m 9 februari. Laten we hopen dat we dan weer kunnen starten. Wellicht eerst met trainingen en langzaam met wedstrijden. Het voorjaar komt eraan en dat geeft ons hoop. Zeker omdat buiten sporten meer mogelijkheden biedt.

Het bestuur hoopt dat ondanks alles iedereen toch positief vooruit kijkt en zodra de mogelijkheid er is het handbal weer oppakt. Wij en de TC kunnen niet wachten.

Contributie
Weinig handbal dit seizoen en toch contributie. HVBS is een vereniging en heeft als doel het handbal in Bunschoten Spakenburg mogelijk te maken. Met alle leden die graag handbal willen spelen moeten we ook de financiën van de club gezond houden. Veel kosten lopen ook dit seizoen door. De bondsafdrachten aan het NHV zijn nog steeds nodig om alle activiteiten die zij verrichten t.a.v. competitie en wedstrijden en de wisselende omstandigheden dit seizoen te kunnen managen. De zaalhuur liep tot december nog voor een groot deel door voor enkele wedstrijden, maar vooral voor trainingen die zoveel mogelijk, zeker voor de jeugd, zijn doorgegaan. Gelukkig hebben we de gereserveerde zaalhuur fors kunnen terugbrengen en is hier wel sprake van een flinke kostenbesparing. Het bestuur ziet daarom kans een eenmalige vermindering te geven op de contributie 2020-2021 deel 2, die normaal eind januari wordt geïncasseerd. Hoeveel? Daarvoor kijken we de ontwikkelingen in de komende tijd nog even aan en zullen we eind februari of in de loop van maart het 2e deel van de contributie minus de vermindering innen.

Stay Safe…..
Het Bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 8

UPDATE VAN HET BESTUUR : VOORZICHTIG BEGINNEN
Zoals eerder al bekend gemaakt, kan onze jeugd weer voorzichtig een balletje gaan gooien.
Voor HVBS betekent dit dat we voorzichtig kunnen opstarten. De jeugd onder de 12 jaar is straks weer welkom. Deze leeftijdscategorie mag volledig trainen zoals ze gewend waren.
Trainingstijden en ook veldindeling worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. We gaan dit via de site/ facebook verder communiceren. Dus houd onze site in de gaten. www.hvbs.nl
De jeugd van 12 – 18 jaar mag ook weer met de training starten. Voor deze leeftijdscategorie geldt dat anderhalve meter afstand bewaard moet blijven. De trainingen zullen hierop worden
aangepast. Dit zal wel even wennen zijn maar is een noodzakelijke voorwaarde.
Wedstrijden of competitie worden niet opgestart, een onderling partijtje voor de jongste jeugd is wel toegestaan. Voor de jeugd tussen de 12 -18 jaar helaas niet omdat in die categorie
anderhalve meter afstand gehouden moet worden.
Belangrijke zaken:
 Heeft u, uw kind of uw gezinsleden klachten, BLIJF THUIS! Totdat u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 Waltman is gesloten, dus is er GEEN gebruik van Toilet/ douches.
 Breng en haal uw kind alleen als het niet zelfstandig naar het veld kan komen.
 We doen een beroep op uw gezonde verstand, help ons om de anderhalve meter te eerbiedigen. Zoals bekend wordt hierop gecontroleerd door handhaving.
LET WEL: hoewel de jeugd jonger dan 12 jaar geen anderhalve meter afstand hoeft te houden, geldt dit voor ieder ander wel, dus ook voor de ouders!! Wees verstandig en laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar het veld toegaan, is het daarvoor te jong, zet uw kind dan af, blijf niet rondhangen op het handbalveld of daarbuiten.
Bovenstaande kan alleen werken als we met z’n allen alert zijn en meewerken met inachtneming van de regels zoals door de overheid afgegeven.
Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over hoe we het één en ander vorm kunnen geven. Uiteraard zijn wij in afwachting van het NHV advies, dit advies zal na dit weekend gepubliceerd worden. We zullen ook bij de trainers informeren, maar ook trainingsuren en velden in orde maken. Dit alles zullen wij zo snel mogelijk via de site en facebook bekend maken. Dus houd de site in de gaten… www.hvbs.nl
Voor nu… houd afstand… houd vol….blijf gezond !!
Bestuur HVBS

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 7

VAN DE BESTUURSTAFEL nr. 7

Bunschoten, 3 mei 2019

Het mag wel weer eens een nieuw bericht van de bestuurstafel. Er gebeurt zeker het e.e.a. bij HVBS en dat mag wel weer eens worden gedeeld met onze leden. Tenslotte gaat niet alles vanzelf en als je niks hoort dan zou je dat denken. Er wordt steeds meer gedaan door de HVBS vrijwilligers. Bij de rooien en de blauwen wordt ook altijd melding gemaakt dat de clubs zo groot kunnen zijn omdat er zoveel vrijwilligers actief zijn. Dat geldt bij HVBS evenzo. Ofwel HVBS is net zo groot als de inzet van zijn vrijwilligers. Hierna lees je o.a. hun inzet.

Inmiddels hebben we het zaalseizoen afgesloten en trainen en spelen we weer buiten. We hebben weer een mooi zaalseizoen achter de rug met zelfs 4 jeugdteams kampioen. Dames 1 werd door veel goede wedstrijden onder de bezielende leiding van onze nieuwe trainers Eric Reumer en Rob Arnoldus fraai gedeeld 3e in de landelijke hoofdklasse B. Vooral de laatste thuiswedstrijd tegen Lettele speelden de Dames een geweldige wedstrijd met veel inzet, een fanatieke verdediging en verrassende aanvallende acties. Het bleef lang spannend en de vele supporters werden getrakteerd op een heerlijke handbalwedstrijd. Tot slot, alle trainers, coaches, begeleiders, chauffeurs, tijdwaarnemers en scheidsrechters bedankt voor jullie inzet.

In maart jongsleden werd er door dames 1 de tweede jeugdclinic van dit seizoen gegeven en hebben diverse vrijwilligers voor de regio F teams in Bunschoten een toernooi georganiseerd. Deze organisatie was nieuw voor ze. Maar het verliep prima. De ervaring nemen ze mee naar volgend seizoen. Bedankt.

Er zijn 2 prachtige solide mini doeltjes door Tom Nieborg gemaakt. Fraai in blauw/gele kleuren geschilderd door onze sponsor Ad Kok Schilderwerken. Onze dank is groot.

Dan is het plots eind april en dan is daar ineens het jaarlijkse HVBS jeugdkamp. Hoe lang wordt dit al georganiseerd. Wij denken, dat degene die het nu organiseren zelf als jongste lid ooit met het jeugdkamp kennis hebben gemaakt. Omdat dit al een hele generatie of langer loopt is het daarom ook niet weg te denken in een HVBS leven. Ook dit jaar hebben velen de organisatie weer spontaan en met nostalgie opgepakt en geven dit weer door aan onze jeugd en die geven het vast weer door aan de volgende jeugd. Handballen is leuk maar zonder deze verenigingsactiviteit wordt het saai bij
HVBS. SUPER geregeld vrijwilligers.

Na een oriënterende fase en een gedegen voorbereiding heeft HVBS nu een heuse TECHNISCHE COMMISSIE . Een geweldig compliment voor de oprichters en initiatiefnemer Bob Meester. Deze oprichters hebben allen een HVBS hart en zij
hebben een technisch beleidsplan geschreven dat lijnen en handvatten geeft hoe HVBS wil handballen. Met plezier, attractief, betrokken, sportief en respect. Alle teams krijgen een TC lid die hun team begeleidt met het technisch beleidsplan als basis en leidraad.

Volgens dit plan wordt er gewerkt aan betrokkenheid, sportiviteit, respect en handbalvaardigheden. Opbouwend van de jongste jeugd tot en met dames 1. Het klinkt ambitieus en dat is het ook. Er komt zo lijn in de vereniging en dat geeft duidelijkheid en bovenal verwachten we, dat het handbal op een hoger niveau komt. We starten er het aanstaande seizoen mee en zullen het de komende jaren verder uitbouwen. Een mooie toekomst voor HVBS. Laten we met zijn allen het plan volgen en de ervaring van de TC leden gebruiken.

Op 10 juni 2e Pinksterdag staat weer ons gezellige BVF toernooi voor de deur. Van den Hoogen Engineering ondersteunt dit jaar ons toernooi graag met een sponsoring en is naamgever van het toernooi. Neem je buren, vrienden en familie mee en schrijf je in voor 27 mei. Gezellig.

Er worden al weer voorbereidingen getroffen voor teams die het volgend seizoen toe zijn aan een nieuwe teamuitrusting. Sportcafé De Kuil en De Bunte Vastgoed hebben hun sponsoring van team B1 met 3 jaar verlengd. Ook is er een teamsponsor gevonden voor het volgend seizoen te starten nieuwe team E. Sponsor: GH-Muijs Bouw.

Nog meer sponsornieuws. Ook onze handbalvelden stralen een steeds actiever HVBS uit. Dankzij acquisitie van Christiaan Kooloos hebben we er 6 bordsponsors bij gekregen op onze handbalvelden op De Vinken. De borden zijn gesponsord door:
– Vedder Infra Management
– De Bunte Vastgoed
– A.J. Huijgen en Zn transport
– Onderhoudsbedrijf Huijgen
– Kooloos Zon en Huis
– WK creatieve communicatie
Er is plaats voor nog meer borden. Neem contact op met de sponsorcommissie 06-18643210

Dan nog een laatste voor alle HVBS vrijwilligers. Noteer in je agenda za 15 juni as. HVBS vrijwilligersavond. Een heerlijke BBQ.

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 6

Inmiddels zijn we al weer aan een nieuw jaar begonnen en in de 2e helft van de competitie beland. We willen graag weer de laatste HVBS ditjes en datjes berichten.

Naar aanleiding van onze oproep op de jaarlijkse ledenvergadering dd. 8 oktober jl., heeft Esther Steenhart zich als 5ebestuurslid kandidaat gesteld en is inmiddels vooruitlopend op haar officiële benoeming tot het bestuur toegetreden.. Wij zijn daar zeer blij mee. Esther wil graag meedenken en meewerken met het bestuur in het belang van HVBS. Ook is het fijn, dat op die manier inbreng en contact vanuit diverse hoeken van de vereniging in het bestuur aanwezig is.

Recent is het al bekend gemaakt, maar wij prijzen ons gelukkig, dat onze hoofdtrainer/coach Eric Reumer en het bestuur de optie in het lopende contract hebben gelicht en de overeenkomst met 1 jaar hebben verlengd tot en met het seizoen 2019/2020. Tevens werd een optie tot verlenging op het daarop volgende seizoen 2020/2021 opgenomen. Beide partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en besloten tot deze continuering. Het bestuur is zeer tevreden en ziet in Eric een trainer die het handbalplezier bij HVBS heeft teruggebracht en het niveau bij de senioren en de jeugd omhoog brengt.

Op 3 januari jl. hebben wij helaas moeten besluiten de A jeugd uit de competitie terug te trekken. Eind november waren we ook al op dit punt beland, maar is nog besloten door te gaanZowel bij Dames 1, door enkele zware en langdurige blessures en afwezigheid van spelers als bij de A jeugd bestond een zeer krappe bezetting. Bijna iedere wedstrijd in de eerste helft van dit seizoen moest de teambezetting bij beide teams worden geïnventariseerd. Via diverse noodgrepen werd dan weer een wedstrijd met een beperkte selectie gespeeld. Zowel voor spelers als coaches leidde dit steeds meer tot frustraties, De omstandigheden zijn sinds november niet verbeterd en door blijven modderen zou leiden tot onvrede bij beide teams en dat leek ons niet goed. Bij de beslissing de A jeugd per direct terug te trekken heeft ook mee gespeeld, dat de speelsters het volgend seizoen van de A-jeugd naar de senioren moeten doorstromen. Dat vindt nu een halfjaar eerder plaats. Enkele spelers worden per direct aan de selectie van Dames1 toegevoegd en kunnen op die manier in dit team al hun draai vinden. Hopelijk vinden de overige A speelsters hun handbalsport en handbalplezier bij een van de andere senioren teams, Niemand is blij met deze beslissing, maar om onvrede en nieuwe frustraties te voorkomen wilden wij hier niet langer mee wachten.

Momenteel wordt door enkelen gewerkt aan de tot standkoming van een Technische Commissie. Er zijn enkele gesprekken gevoerd en er vindt inventarisatie plaats van de diverse werkzaamheden en het beleid welke de TC gaat uitvoeren. Het ligt in de bedoeling nog voor het volgend seizoen aan de slag te gaan.

Eind januari a.s. zal de tweede 50% van de contributie + lease team uitrusting 2018-2019 via automatische incassoworden geïnd.

Op 12 december is de trekking van de Grote Clubactie loterij geweest. Zie het bericht daarover op de HVBS site dd. 18 december jl. Voor HVBS was de actie weer een mooi succes en wij ontvangen € 2.40 per verkocht lot. De netto opbrengst van de actie in 2018 was voor HVBS ruim € 1.400, -. Dit dankzij minder leden maar meer verkochte loten. Het bestuur heeft enkele teams extra aangespoord tot meer actie om op die manier meer solidariteit met de overige teams te bewerkstelligen. Prachtig dat we met zijn allen het mooie resultaat hebben bereikt.

Een andere najaars actie, waarvoor we aandacht hebben gevraagd, was de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne. Ook dit jaar stelde de Rabobank Randmeren € 70.000 beschikbaar. Echter wel aan ruim 150 deelnemende maatschappelijke en sportieve organisaties in de hele regio. Het enige dat deze actie van de HVBS leden vraagt is stemmen in deze actie op HVBS. Wij mochten aan het eind van de actie 2018 een cheque ophalen van € 512,-

Een andere actie waar we trots op zijn is de jaarlijkse HVBS Sinterklaasbingo in het clubgebouw van de duivensport vereniging. De Sinterklaasbingo commissie heeft weer heel veel energie in deze bingo avond gestopt. Het was een zeer gezellige verenigingsavond met prachtige prijzen en aan het eind van de avond een record resultaat voor HVBS van rond € 1.850,- netto.

Al met al mooie acties met prima opbrengsten, die echter wel noodzakelijk zijn voor het reilen en zeilen van HVBS. Zij dragen bij om de financiële balans van HVBS gezond te houden.

Half november hebben Sanne de Vijlder, Lisa de Graaf, Ellen Muys, Nina Hooft, Tess van Zoeren, Tessa v/d Geest en Marit Schaap onder leiding van Peter Apon de opleiding tot jeugdscheidsrechter succesvol afgerond. Zij ontvingen een leuk T- shirt “jeugdscheidsrechter” en idem certificaat. We hopen dat zij met plezier en met hulp van iedereen in en buiten het veld, veel jeugdwedstrijden gaan fluiten. We moeten met z n allen beseffen, zonder spelers geen wedstrijden, maar ook zonder scheidsrechters geen wedstrijden. En de beste stuurlui staan aan …………Ook zij kunnen scheidsrechter worden. Klasse van deze meiden.

Op zaterdag 12 januari 2019 wordt weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gehouden in de Kuil. Al jaren wordt het toernooi knap en strak georganiseerd door Fake Bralts, Albertine Nagel en Astrid Kamphorst en uitgevoerd met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. Het toernooi wordt evenals vorig jaar gesponsord door KOOPMAN BRANDPREVENTIE.

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 5

Na lange tijd verschijnt in de rubriek “Van de bestuurstafel” nr 5. Vanwege een razend drukke periode werd er geen ruimte gevonden om nr 5 eerder te schrijven. Ook twijfelde het bestuur aan het nut van deze rubriek. Op de eerste 4 uitgegeven berichten was ons ook op geen enkele manier duidelijk geworden of deze rubriek werd gewaardeerd. Op de ledenvergadering bleek echter dat deze door velen met belangstelling wordt gelezen en gewaardeerd. Dit communicatiemiddel zullen wij dan ook trachten bij voldoende nieuws te gebruiken. Maar het is een communicatiemiddel en laten we dan ook communiceren en dat hoeft niet altijd in mails en apps, maar praat gewoon eens met elkaar over HVBS.

Voorbereiding nieuw seizoen 2018-2019
Er is veel gebeurd in de voorbereiding op dit nieuwe seizoen 2018-2019.

 • Zoeken naar-, gesprekken voeren met-, overeenstemming bereiken met- en inwerken van – nieuwe trainers
 • Indeling teams
 • Indeling wedstrijden
 • Indeling trainingsuren
 • Behoefte aan zaalhuur afstemmen met de beschikbare zaalruimte en reservering daarvan
 • Uitvoering geven aan de nieuwe wet AVG, Maatregelen nemen en opstellen van de privacyregels bij HVBS
 • Inventariseren en plaatsen van orders voor nieuwe teamuitrusting van Dames 1 en 4 jeugdteams. Door Ingrid de Graaf
 • Afspraken maken met onze kledingleverancier over levering en prijzen, zodat we niet achteraf met onverwachte nota s worden geconfronteerd
 • Afspraken maken met nieuwe en bestaande sponsors over voortzetting
 • Bezoeken van NHV bondsvergaderingen.
 • Ledenvergadering voorbereiden met het algemene jaarverslag en overleggen van ons financieel verslag 2017-2018 + begroting 2018-2019

Af en toe groeide het allemaal boven onze pet en moesten wij het HVBS boek even dicht gooien.

Jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering was op maandag 8 oktober jl.

Als een van de eerste punten in de ledenvergadering werd er door het bestuur een verhaal voorgelezen over de ervaringen en energie, die het bestuur in HVBS steekt. De conclusie is, dat het bestuur vraagt aan de leden, dat meer mensen zich spontaan en met passie voor HVBS gaan inzetten. Het al maar moeten strijden en vragen om hulp om HVBS in de lucht te houden, houdt een keer op en dan …..? Het bestuur is trots hoe HVBS er nu voorstaat. Kijk maar eens naar andere handbalverenigingen in de regio. Het bestuur wil niet alleen nu dingen oplossen, maar ook aan een toekomst werken en doet een beroep op meer meedenken en meehelpen in het belang van HVBS en het niet altijd maar over laten aan een ander. Het zou best wat spontaner mogen. Zoals het vroeger ging, zo gaat het niet meer. Niet in het leven en niet bij HVBS. De wereld draait door en verandert en dat hou je niet tegen.

Het bestuur is geen HVBS. Nee, jullie zijn HVBS.

Dat gezegd hebbende was het bestuur blij met de opkomst van de leden. Over en weer werden gedachten uitgewisseld en feiten en gebeurtenissen constructief besproken. We hadden wel meer leden en ouders van leden willen zien en op meer belangstelling voor HVBS gehoopt.

Hoopvol mogen wij zijn, dat het voortouw door de aanwezige leden werd genomen om de activiteitencommissie nieuw leven in te blazen en het initiatief werd genomen om tot een technische commissie te komen. Een lang gekoesterde wens van het bestuur.

Technische commissie
Wat doet een technische commissie. Kort gezegd,, probeert deze lijn te brengen in de handbalactiviteiten en vaardigheden op alle niveau s binnen de vereniging.

Laten we met z n allen proberen dit super initiatief actief te steunen.

Incasso contributie
Eind oktober a.s. zal de eerste 50% van de contributie + lease team uitrusting 2018-2019 via de automatische incasso worden geïnd.

Grote Clubactie 2018
Tessa Nieborg heeft de loten en de inschrijfboekjes via de coaches onder de leden verdeeld. Rond 20 oktober willen wij deze actie sluiten en de coaches vragen de lotenverkoop en de boekjes te verzamelen en voor 1 november a.s. bij Tessa in te leveren. Van elk verkocht lot is € 2.40 voor HVBS. Voor verdere informatie zie www.hvbs.nl.

Trainingen – wedstrijden tijdens de herfstvakantie
In de week van de herfstvakantie van ma 22 t/m vr 26 oktober zijn er geen trainingen. Alleen Dames1 + de A + de combi trainen di en do op de gebruikelijke tijd van 20.00 tot 22.00 uur.

Op za 20 okt zijn er geen wedstrijden Op za 27 okt zijn er wel gewoon wedstrijden..

Wedstrijden in DE KUIL
De zaterdagse thuiswedstrijden zijn in de Stormvogel. Op de zaterdagen 3- 17- en 24 november spelen we de thuiswedstrijden in de Kuil.

Sinterklaastraining
Op donderdag 29 november komt Sinterklaas en zijn Pieten langs op de trainingsavond in De Kuil. Daar wordt o.a. getrakteerd op patat en snack.

Sinterklaasbingo
De voorbereiding voor de Sinterklaasbingo zijn al begonnen. Deze wordt op vrijdag. 30 november 2018 gehouden, in het clubgebouw van de postduivenvereniging “Ons Genoegen”, Prins Johan Frisostraat 13, Bunschoten. Hou deze datum dus vrij in je agenda.

Schoolhandbaltoernooi 2019
Op zaterdag 12 januari 2019 wordt weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gehouden in de Kuil. Het toernooi wordt evenals vorig jaar gesponsord door KOOPMAN BRANDPREVENTIE.

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 4

Het eind van het seizoen 2017-2018 is al weer in zicht. Op 2 juni zijn de laatste wedstrijden. De trainingen gaan nog door tot en met donderdag 7 juni. De DMW teams spelen nog even door met wedstrijden op 7, 13 en 14 juni.

De B jeugd is 24 maart zaalkampioen geworden en de DMW4 werd dit seizoen zelfs zaal en veldkampioen. Jammer dat dit succesteam stopt. Nogmaals gefeliciteerd. Wij hopen, dat iedereen, soms met ups en downs, een leuk seizoen heeft gespeeld.

Op 7 april is er op zaterdagmorgen een geslaagd toernooi gehouden voor onze jongste jeugd. de F-jes 7-8 jarigen. Diverse teams uit de regio namen aan het toernooi deel in wedstrijdjes en spelelementen.

Begin mei is het jaarlijkse HVBS jeugdkamp weer georganiseerd en hebben rond 60 jeugdleden weer een onvergetelijke 3 dagen gehad. Prachtig dat elk jaar weer een grote groep vrijwilligers zich hiervoor inzet.

De voorbereiding van het Buurt Vrienden en Familie toernooi 2018 kwam wat traag op gang, maar in de laatste 2 weken groeide het naar 14 deelnemende teams. Het was gezellig, sportief en gemoedelijk en een prachtige dag. De organisatie en het eten en drinken was allemaal weer perfect geregeld. Diverse mensen moeten in het zonnetje worden gezet. Dan doen we maar niet, want het zonnetje scheen 2e Pinksterdag al uitbundig. Dan maar een DIKKE PLUIM. Wie een beetje heeft opgelet weet wel wie die pluim moeten krijgen. Ook de 14 teams, de scheidsrechters en de sponsoren, enorm bedankt.

Op 30 juni a.s. is er nog een leuk evenement in het vooruitzicht. De handbalclinic PROTRAINING326 van Angela Malestein en Maura Visser. S Morgens 75 kinderen en s middags 75 kinderen. Angela en Maura hebben nog enige assistentie aan ons gevraagd, zodat het geen chaos wordt en de kinderen voldoende aandacht krijgen. Dus wil je samen in een team met Angela en Maura en de fijne kneepjes van het handbal leren. Meld je dan snel aan bij Fons van Kesteren ( mail awvank@gmailcom ).

Zoals al eerder meegedeeld nemen we in goed overleg afscheid van onze trainer Ton de Groot. Voor het komende seizoen heeft HVBS een overeenkomst gesloten met Eric Reumer als trainer/coach. Hij komt samen met Rob Arnoldus keepertrainer en assistent trainer. Zij gaan onze dames 1 + de A jeugd trainen en apart de B jeugd. De wedstrijden van Dames 1 worden door beide gecoacht.

Ernestine de Graaf heeft zich gemeld en heeft interesse om de ledenadministratie van Albertine Nagel over te nemen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee en hopen dat zij na het inwerken door Albertine, het definitief gaat oppakken.

Op zaterdag 16 juni willen we onze vrijwilligers weer een leuke avond bezorgen en op die manier hen allen bedanken voor hun inzet voor HVBS. Dit keer willen wij dit doen met een BBQ bij sporthal DE KUIL. De vrijwilligers ontvangen nog een uitnodigen. Aanvang 19.00 uur. Om 18,30 uur spelen Dames1 + A jeugd nog een oefenwedstrijd onder leiding van de nieuwe coaches. Misschien leuk om daar eerst even te kijken.

Vacatures
1. Algemeen bestuurslid.
Er is nog steeds een vacature als algemeen bestuurslid. De zgn. 5e persoon, die het bestuur compleet maakt. Het betekent 1x per maand een avond vergaderen en af en toe een bestuursbesluit of dergelijke uitwerken.

2. Technische commissie
Ook wordt nog steeds een technische commissie gemist binnen HVBS. De afgelopen tijd, bij elk gesprek met een kandidaat trainer kregen wij de vraag naar deze commissie. Helaas is die er nog steeds niet. Zoals een technische commissie geen penningmeester is, heeft ook een penningmeester geen verstand van handbalvaardigheden. Toch wordt dit wel van het bestuur gevraagd. Daarom is het van belang, dat er binnen HVBS een technische commissie komt, die de handbalkwaliteit binnen HVBS handen en voeten geeft. 3x per jaar met 2 of 3 commissieleden deze kwaliteit bespreken en een adviserende rol spelen. Wie neemt het initiatief en helpt HVBS naar een toekomst?

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 3

Bunschoten, 6 maart 2018

Nog een maandje in de zaal en dan gaan we na de Pasen ( 1 en 2 april) alweer naar buiten. Op 3 april is de eerste buitentraining.

Over naar buiten gesproken. Heeft iemand nog interesse in een mooi reclamebord. Voor € 150 per jaar hangen wij een bord op met zicht aan voor en achterzijde (ook vanaf het parkeerterrein). Kosten van het bord voor HVBS. Tel 06-18643210, mail awvank@gmail.com.

Op 13 januari jl. is het wederom geslaagde 29e KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi 2018 gehouden. Alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen. BEDANKT! De LOS TV ( Fake) heeft er een dynamische video van gemaakt. Leuk om nog eens te kijken via www.hvbs.nl onder de tab toernooien.

Wij zijn blij dat Tessa Nieborg de vacante secretaris plek binnen het bestuur in januari jl. op zich heeft genomen en wensen haar veel succes. Tot de jaarvergadering in sept/okt als interim in welke vergadering zij verkiesbaar is.

Na ruim 9 jr gaat Albertine Nagel in sept/okt stoppen met de ledenadministratie van HVBS. Albertine zou het heel fijn vinden als ze nog iemand kan inwerken met de afmeldingen en inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 2018/2019. Wie wil het stokje van Albertine over nemen?

Op 22 januari is er een ouderavond geweest, waarin Peter Apon het Jeugdhandbal Nieuwe stijl en het scheidsrechteren hiervan op een vlotte en prima manier nog eens heeft uitgelegd. Op 13 februari heeft Peter via een jeugd trainingswedstrijd nog uitleg gegeven. Heeft het je interesse gewekt om te gaan jeugdscheidsrechteren meldt je dan nu aan bij hvbs@wedstrijdsecretariaat.nl. JE HULP IS KEIHARD NODIG. Fluit een keer samen met een ervaren scheids..

Voor antwoord op veel vragen rondom jeugdhandbal kijk op www.hvbs.nl onder Club-/NHV info / NHV

De huidige inschrijvingsprocedure als nieuw lid is enigszins gewijzigd. De kreet “ ledenstop” voor jeugdleden verdwijnt. Iedereen kan lid worden van HVBS. Wel is er voor jeugdleden een wachtlijst/ reserveringlijst aangemaakt. Nieuwe aanmeldingen komen eerst op deze wachtlijst te staan. Zodra er een plek beschikbaar komt binnen een team, wordt dat doorgegeven aan de wachtlijst coördinator. Hij of zij zal via e-mail contact opnemen met degene die bovenaan de wachtlijst staat in de desbetreffende categorie. Soms kan een nieuw lid direct worden ingeschreven en soms kan dat pas een volgend seizoen na de nieuwe teamindelingen. Een nieuw jeugdlid wier ouder of verzorgende zich beschikbaar stelt als coach, trainer of scheidsrechter heeft voorrang op inschrijving als nieuw lid op de overige inschrijvingen.

Ze zeggen wel eens, wie de jeugd heeft de toekomst. Maar is dat zo bij HVBS. Ja we hebben gelukkig veel jeugd in alle categorieën. Daar zijn we als bestuur en hopelijk iedere HVBS-er trots op. Maar of onze jeugd en HVBS wel toekomst heeft is zeer de vraag. Nog steeds is er een schrijnend gebrek aan scheidsrechters, trainers en coaches. Willen we met zijn allen naar de toekomst kijken dat moeten we wel een stukje tijd voor HVBS vrij maken en niet teveel naar anderen wijzen.

Op 7 april a.s. organiseert HVBS via Astrid Schaap en Marloes de Graaf een F-jeugd toernooi (7 – 8 jarige) in sporthal De KUIL. Zaal open om 9.00 uur. Start toernooi 9.30 uur. Prijsuitreiking 11.30 uur. Op het toernooi hebben ingeschreven LHV, Wasmeer, Harderwijk en HVBS. Totaal 8 teams. Wil je helpen met opbouwen/ afbreken/ fluiten/scores bijhouden, meld je dan nu aan op hvbsastridschaap@gmail.com. Het wordt vast een gezellige ochtend met de jongste jeugd.

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 2

Bunschoten, 20 december 2017

Bijna is 2017 ook weer geschiedenis en zo vliegen de jaren. Ook staan we voor een korte onderbreking van ons HVBS sportgebeuren.

Afgelopen periode hebben we naast de sport ook andere verenigings activiteiten gehad. HVBS was deelnemer in de Rabo Clubkas Campagne, de Grote Club Loterij liep tegelijkertijd en op 30 november is de jaarlijkse HVBS bingo avond geweest. Alle activiteiten waren zeer geslaagd en de penningmeester is zeker niet ontevreden. Enkele anonieme sponsors en diverse vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet om deze activiteiten te laten slagen. Ook is Sinterklaas nog langs geweest tijdens de jeugdtraining op 24 november. De Sint heeft o.a. enkele prijsjes uitgedeeld aan de 3 beste loten verkoopsters van de Grote Club Loterij 2017.

In het nieuwe jaar staat de agenda ook weer aardig gevuld. Te beginnen bij het KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi op zaterdag 13 januari in sporthal DE KUIL. Fake Bralts, Albertine Nagel en Astrid Kamphorst hebben de organisatie hiervan weer opgepakt en het beloofd weer een drukke maar gezellige dag.

Alle sponsornota s seizoen 2017-2018 zijn de afgelopen tijd verzonden. Dit is een belangrijk onderdeel om onze jaarlijkse financiën op orde te houden. Kijk eens wie onze sponsors/ supporters zijn en steun hen bij jullie aankopen en wees ook hun supporter.

Op 20 november heeft HVBS een ouder avond gehouden om met de leden de nood aan diverse vrijwilligers, vooral trainers, coaches en scheidsrechters voor de jeugd te bespreken. De opkomst kan altijd beter, maar er was wel een opbouwende sfeer en als vereniging kunnen we hier gelukkig mee verder. In het vervolg werd op 11 december een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Door de sneeuw, gladheid en alle mogelijke winterse ongemakken is deze avond op het laatst afgeblazen. We zullen in januari zo snel mogelijk een nieuwe datum zoeken.

Door diverse omstandigheden kan Hennie Ruizendaal haar bestuurswerkzaamheden als secretaris niet langer combineren met haar werk en privé situatie. Zij ziet zich genoodzaakt per direct haar functie neer te leggen. Dat vinden wij zeer spijtig. Zij heeft met haar inzet en ideeën HVBS nieuw elan gegeven. HVBS zoekt daarom per direct een nieuwe secretaris en doet een beroep op alle 200 leden en hun omgeving om bij zichzelf te rade te gaan om deze functie op te vullen. De functie vraagt inzet en energie en is soms minder leuk maar geeft ook voldoening om met elkaar aan iets moois te bouwen.

Wij wensen alle leden, ouders van leden, vrijwilligers, supporters, sponsors en donateurs hele FIJNE FEESTDAGEN en een mooi, gezond en sportief NIEUWJAAR.

Het bestuur

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 1

Bunschoten, 15 november 2017

Al langere tijd is het bestuur van HVBS op zoek naar een communicatie middel met de leden. Ook tijdens de laatste ledenvergadering kwam dit gemis bij de leden en het bestuur naar voren. In het verleden werd regelmatig het clubblad De Zweetdruppel onder de leden verspreid. In het voorwoord gaf het bestuur een kijkje in het reilen en zeilen van onze handbalvereniging. Het in de lucht houden van dit clubblad strandde helaas op een bepaald moment.

Nu wil het bestuur dit gemis via de clubsite www.hvbs.nl en een nieuwe rubriek “VAN DE BESTUURSTAFEL” ondervangen. Zij is voornemens dit regelmatig met nieuws te vullen en zo meer clubgevoel tot stand te brengen. We gaan kijken of met deze mogelijkheid het doel wordt bereikt.

De ledenstop die het bestuur onlangs tegen zijn gevoel en zin heeft ingevoerd heeft zeker bij de jongste jeugd en hun ouders tot teleurstelling geleid. Er zou best nog ruimte zijn voor F jeugd om mee te trainen. Maar ook F jeugd wordt over 1 a 2 jaar E jeugd en wie gaat die dan trainen en coachen. Het bestuur wil het gevoel en de wetenschap hebben dat wij dat t.z.t ook aan kunnen. Nu te veel F jeugd aannemen en zodra deze groep, E jeugd wordt, wij merken, dat HVBS dat niet aan kan en jeugd moet wegsturen dat is niet de weg. Dus groeien als handbal vereniging graag maar wel verantwoord.

Wel heeft het bestuur recent besloten zolang de ledenstop nodig is, deze aan te scherpen. Een uitzondering op de ledenstop wordt gemaakt voor die nieuwe jeugdleden, wier ouder zich beschikbaar stelt als, jeugdcoach, jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter of begeleider van een team.

Verder zijn we blij met leuke verenigingsactiviteiten de komende tijd. Diverse vrijwilligers hebben zich ingezet en een prachtige Sinterklaasbingo op 24 november en een gezellig Sinterklaasfeest voor de jeugd op 30 november georganiseerd. Fijn dit soort activiteiten naast alle trainingen en wedstrijden. Niet alleen maar sporten maar ook met elkaar voelen een vereniging te zijn.

Inmiddels zijn Albertine Nagel, Fake Bralts en Astrid Kamphorst gestart met de voorbereidingen van het schoolhandbaltoernooi 2018. Op ons sponsorverzoek voor dit toernooi heeft Dick Koopman sportief gereageerd en op 13 januari 2018 wordt het KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi 2018 gespeeld. In dit kader nog even een opmerking. Wanneer scholen, via een hvbs lid of oud lid, op De Vinken willen oefenen is dat alleen mogelijk na contact met een van de bestuursleden. Wij seinen dan Waltman Gym in, zodat zij in overleg met HVBS op het gebruik van hun accommodatie zijn voorbereid.

Het bestuur