Ga naar hoofdinhoud

Bericht van het bestuur

Bessel Grift en HVBS verlengen succesvolle samenwerking
HVBS is zeer verheugd om bekend te kunnen maken dat Bessel Grift aan HVBS blijft verbonden.
Afgelopen week hebben beide partijen een principeakkoord weten te bereiken over een contractverlenging van twee seizoenen.

Wij zijn blij met de contractverlenging van onze hoofdtrainer, omdat wij hiermee duidelijkheid en rust creëren om door te bouwen aan de opmars van ons damesselectie. Bessel Grift en HVBS kennen
tot op heden een succesvolle samenwerking. De Amersfoorter kwam in 2020 binnen met een afgebroken coronaseizoen, wist in zijn eerste volledige seizoen het team naar een kampioenschap in de hoofdklasse te coachen en in het debuutseizoen in de tweede divisie presteert HVBS dames 1 boven verwachting, met momenteel een tweede plaats op de ranglijst.

Met Bessel willen we in de komende jaren samen bouwen om een stabiele tweede divisionist te blijven, waarbij ook eigen jeugd rustig zal worden ingepast om mede met hen op termijn de eerste
divisie te bereiken. Ook zal Bessel een rol blijven spelen in het ontwikkelen van de eigen speelstijl binnen HVBS, waarbij binnen de gehele vereniging op dezelfde manier handbal gespeeld zal worden.

Al met al hebben wij een groot vertrouwen in deze langere samenwerking om samen te werken aan de gezamenlijke ambities en een mooie toekomst van Handbalvereniging Bunschoten-Spakenburg.

Bestuur HVBS

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel – aug 2022

Beste leden van HVBS,

De vakantie zit er alweer bijna op en dus gaat ook het handbalseizoen weer van start. In deze e-mail enige informatie voor de start van het nieuwe seizoen:

Trainingstijden
DS1 en DS2 zijn alweer gestart met trainen. Volgende week gaan de velden op De Vinken weer open en mogen alle jeugdteams dus weer trainen vanaf dinsdag 23 augustus. Jouw trainer zal contact met jou opnemen wanneer de trainingen starten! Deze trainingstijden gelden tot in ieder geval 1 oktober. Bij wijzigingen zullen de trainers/coaches dit horen en/of zal dit opnieuw worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief.

Wedstrijden
De eerste wedstrijden (enkele DMW-teams nagelaten) zullen weer plaatsvinden op zaterdag 3 september. Check de Handbal-app voor het programma!

Bij thuiswedstrijden (veld) kan worden omgekleed bij één van de verenigingen (vaak Rugby) op de Vinken. Dit wordt in de week voorafgaand aan de wedstrijden gecommuniceerd. Tijdens trainingen graag thuis omkleden en douchen.

Verwachtingen aan (ouders van) onze leden
Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch merken wij nog wel eens dat er bij teams het nodige niet duidelijk is. Daarom verwachten wij bij teams het volgende:

– Er wordt NOOIT een wedstrijd afgezegd. De boete van het NHV voor het afzeggen van een wedstrijd komt voor de rekening van het gehele team, inclusief een eventuele boete vanuit het bestuur van HVBS. Mocht jouw team te weinig spelers hebben? Meldt dit dan op tijd (twee weken) bij het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@hvbs.nl), dan kunnen wij wellicht nog wat regelen.
– Bij afwezigheid bij trainingen wordt dit tijdig aan de trainer gemeld.
– Elke speler (of ouder van) rijdt om toerbeurten naar uitwedstrijden. Men rijdt niet altijd de meest dichtbij zijnde wedstrijd, maar verdeelt de kilometers eerlijk en in overleg.
– Bij elk team (uitzondering DS1/DS2) wordt er om toerbeurten de kleding gewassen.

Wij zijn de vereniging HVBS met z’n allen! We hebben dus ook zoveel mogelijk hulp nodig bij velddienst, commissies en andere activiteiten. Zet je dus ook in voor onze club! Meld je dan aan bij een van onze bestuursleden of mail naar clubgevoel@hvbs.nl!

Kleding
Ook dit jaar hebben wij voor alle teams sponsoren voor de kleding weten te vinden. Wij zijn de kledingcommissie en sponsorcommissie erg dankbaar dat alles voor het aankomende jaar weer compleet is. De kleding zal door de kledingcommissie aan de trainers/coaches worden uitgedeeld.
Wij willen al onze leden vragen om goed met de kleding om te gaan en er voor te zorgen dat deze zo goed als mogelijk blijft.

Contract met Van Duinkerken
HVBS heeft haar contract met Hummel (Deventrade) en Van Duinkerken Nijkerk deze zomer met drie jaar verlengd. Bij deze verlenging hoort een nieuwe kledinglijn. Alle teams die dus nieuwe tenues krijgen, krijgen deze nieuwe kledinglijn. Binnenkort zal op onze social media dit tenue uitgebreid worden gepresenteerd. Het is echter nu al te zien in onze webshop: https://clubs.deventrade.com/nl/hvbs/clubcollectie

Wist je dat je via de webshop 10% korting kan krijgen op alle sportkleding die je koopt? En dat HVBS ook nog eens 10% van jouw aankoop als sponsoring krijgt? Dus als je sportkleding nodig hebt, koop het via onze webshop!

Instuif
Op zaterdag 24 september organiseren wij op De Vinken een instuif voor de jongste handbalfanaten! Van 09:00 tot 10:00 uur zijn alle 4 tot 7-jarigen welkom, van 11:00 tot 12:00 uur alle 8 tot 11-jarigen. Wil jouw broertje/zusje/kind/neefje/nichtje/kleinkind/buurjongen/buurmeisje/klasgenoot/iemand anders ook eens kennis maken met handbal? Maak ze attent op deze dag, waar spelenderwijs kennis wordt gemaakt met het handbal!

Vragen en/of aanmelden via bestuur@hvbs.nl
Meer informatie is binnenkort te vinden op onze Facebook en Instagram pagina’s!

Vertrouwenscontactpersoon
Hoewel we van harte hopen dat ze niet vaak nodig is en er gewoon lekker gehandbald kan worden, willen wij in het bijzonder nog aangeven dat HVBS al jaren een vertrouwenspersoon heeft in de persoon van Els de Groot. Je kan haar bereiken via vcp@hvbs.nl en 06-53459442.

Algemene informatie
Wij willen jullie nog wijzen op de volgende pagina’s op onze website:

Contactpagina: https://www.hvbs.nl/contact/
Gedragsregels: https://www.hvbs.nl/clubinfo/gedragsregels-en-gedragscode-hvbs/
Instagram: https://instagram.com/hvbshandbal

Tot slot
Wij willen al onze leden een sportief, leuk en fijn handbalseizoen 2022-2023 wensen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur HVBS

Vragen: bestuur@hvbs.nl

Lees hele bericht

Beoogd bestuur HVBS presenteert zich

Handbalverenging Bunschoten-Spakenburg is blij een nieuw beoogd bestuur te kunnen presenteren aan haar leden. Na het helaas moeten bedanken van twee bestuursleden in oktober 2021, is in de algemene ledenvergadering een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden. Met hulp van de nieuw opgerichte commissie clubgevoel zijn deze bestuursleden uiteindelijk gevonden. Wij stellen u hierbij het nieuwe bestuur van 7 personen voor:

Functie Naam
Voorzitter Tessa Nieborg
Vicevoorzitter Nick van den Akker
Secretaris Eva Beukers
Penningmeester Gerrit Heinen
Bestuurslid Technische Zaken Hellen ter Haar
Bestuurslid Evenementen en Algemene zaken Esther Steenhart
Bestuurslid Communicatie en Algemene zaken Hillegonde van Twillert

Afscheid Fons van Kesteren
Van het huidige demissionaire bestuur blijven twee van de drie personen aan als bestuurslid. Fons van Kesteren legt zijn functie als penningmeester daarmee neer. HVBS is Fons veel dank verschuldigd voor al zijn inzet in de afgelopen jaren en op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen wij hier nader bij stilstaan. Ook zullen wij dan verder stilstaan bij hetgeen Zetger de Graaf en Astrid Schaap als bestuurslid in de afgelopen jaren voor onze vereniging hebben betekend.

Algemene ledenvergadering
De leden van HVBS beslissen uiteindelijk in een algemene ledenvergadering over de benoeming van de voorgestelde bestuursleden. Deze buitengewone algemene ledenvergadering is gepland op zaterdag 22 januari 2022 om 10:00 uur. Een ongebruikelijke dag en tijd, maar vanwege de huidige coronaregels achten wij dit voor nu het meest geschikte moment. Hou deze datum daarom vrij in de agenda. Een gedetailleerde uitnodiging zal nog volgen.

Communicatie
Het beoogde bestuur is voornemens om een groot deel van haar communicatie te laten lopen via online platformen. Het belangrijkste platform is hierbij de website. Via social media zullen de berichten op de website ook veelal gedeeld worden. Slechts in belangrijke gevallen, zoals bij een algemene ledenvergadering óf belangrijk nieuws inzake de nieuwbouw, zal aanvullend via rechtstreekse e-mail of WhatsApp-groepen gecommuniceerd worden. Wij vragen u daarom om geregeld onze website en social media in de gaten te houden.

Tot slot
Het is – alweer – een bijzondere tijd voor iedereen, met een beperkt sociaal leven. Wij wensen iedereen ondanks alles hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig en sportief 2022 toe, waarbij wij elkaar hopelijk heel snel weer op het handbalveld (óf zaal) kunnen zien!

Met vriendelijke groet,
Het beoogde bestuur van HVBS

Lees hele bericht

Nieuws van de (demissionaire) bestuurstafel

Beste leden van HVBS,

Via deze wijze willen wij als demissionair bestuur jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Avondlockdown
Zoals bij een ieder ondertussen wel bekend mag er zowel binnen als buiten niet meer gesport worden tussen 17:00 uur en 05:00 uur. Dit zorgt er helaas voor dat er veel trainingen afgelast moeten worden. De wedstrijden die voor 17:00 kunnen worden afgerond, heeft het NHV voorlopig nog in het programma staan. Wij blijven hierin de ontwikkelingen volgen.

Commissie clubgevoel
In onze recent gehouden Algemene Ledenvergadering is vastgesteld dat de nieuw gevormde commissie clubgevoel, in samenwerking met het demissionaire bestuur, op zoek ging naar nieuwe leden voor de verschillende commissies binnen onze vereniging. Wij hebben hierbij goed nieuws: voor veel commissies hebben wij mensen bereid gevonden om een taak te verrichten binnen deze commissies. Mocht je alsnog ook wat willen betekenen voor onze club, schroom dan niet om contact op te nemen met Hillegonde via media@hvbs.nl.

Naast de vacatures in de commissies is de commissie clubgevoel ook op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Er zijn hiervoor enkele mensen benaderd en ondertussen is er met potentiële bestuursleden al een eerste oriënterend groepsgesprek geweest. Wij hopen hier snel verdere stappen in te maken en komen bij nieuws over de definitief beoogde nieuwe samenstelling uiteraard zo snel mogelijk naar jullie toe.

Bestuurstaken
In de tussentijd is het van belang dat de vereniging wel blijft doorgaan met wat het moet doen. Hieronder valt bijvoorbeeld het definitief samenstellen van de te vormen commissies en het uitspreken naar elkaar wat hierbij wordt verwacht. Aangezien het demissionair bestuur van slechts drie personen dit niet alleen kan, hebben zij besloten om enkele van deze taken alvast toe te delen aan enkele nieuwe beoogde bestuursleden. Zij zullen, in opdracht van het huidige demissionaire bestuur, enkele ‘bestuurstaken’ alvast uitvoeren. Bij vragen hierover kan contact worden opgenomen met Tessa Nieborg.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie hopelijk snel weer op het handbalveld.

Het demissionaire bestuur van HVBS

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 9

Hoe gaat het met jullie?

We missen jullie en alle handbal reuring van een normaal seizoen. Er komt voor het bestuur genoeg langs om op te reageren. Maar wat snakken wij ook naar trainingen, wedstrijden en de handbal gezelligheid. In september dachten we nog dat we op gang zouden komen en alle voorbereidingen voor het seizoen 2020/2021 waren gemaakt. Teamindelingen, trainers, begeleiders en scheidsrechters stonden allemaal klaar om de uitdaging van een nieuw seizoen aan te gaan. Met z n allen waren we benieuwd hoe alle teams zouden gaan en hoe de spelers en de teams zich zou ontwikkelen. Alle mooie gedachten ten spijt moeten we concluderen dat alles nog steeds in de startblokken staat. Vooralsnog blijft dat nog zeker t/m 9 februari. Laten we hopen dat we dan weer kunnen starten. Wellicht eerst met trainingen en langzaam met wedstrijden. Het voorjaar komt eraan en dat geeft ons hoop. Zeker omdat buiten sporten meer mogelijkheden biedt.

Het bestuur hoopt dat ondanks alles iedereen toch positief vooruit kijkt en zodra de mogelijkheid er is het handbal weer oppakt. Wij en de TC kunnen niet wachten.

Contributie
Weinig handbal dit seizoen en toch contributie. HVBS is een vereniging en heeft als doel het handbal in Bunschoten Spakenburg mogelijk te maken. Met alle leden die graag handbal willen spelen moeten we ook de financiën van de club gezond houden. Veel kosten lopen ook dit seizoen door. De bondsafdrachten aan het NHV zijn nog steeds nodig om alle activiteiten die zij verrichten t.a.v. competitie en wedstrijden en de wisselende omstandigheden dit seizoen te kunnen managen. De zaalhuur liep tot december nog voor een groot deel door voor enkele wedstrijden, maar vooral voor trainingen die zoveel mogelijk, zeker voor de jeugd, zijn doorgegaan. Gelukkig hebben we de gereserveerde zaalhuur fors kunnen terugbrengen en is hier wel sprake van een flinke kostenbesparing. Het bestuur ziet daarom kans een eenmalige vermindering te geven op de contributie 2020-2021 deel 2, die normaal eind januari wordt geïncasseerd. Hoeveel? Daarvoor kijken we de ontwikkelingen in de komende tijd nog even aan en zullen we eind februari of in de loop van maart het 2e deel van de contributie minus de vermindering innen.

Stay Safe…..
Het Bestuur

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 8

UPDATE VAN HET BESTUUR : VOORZICHTIG BEGINNEN
Zoals eerder al bekend gemaakt, kan onze jeugd weer voorzichtig een balletje gaan gooien.
Voor HVBS betekent dit dat we voorzichtig kunnen opstarten. De jeugd onder de 12 jaar is straks weer welkom. Deze leeftijdscategorie mag volledig trainen zoals ze gewend waren.
Trainingstijden en ook veldindeling worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. We gaan dit via de site/ facebook verder communiceren. Dus houd onze site in de gaten. www.hvbs.nl
De jeugd van 12 – 18 jaar mag ook weer met de training starten. Voor deze leeftijdscategorie geldt dat anderhalve meter afstand bewaard moet blijven. De trainingen zullen hierop worden
aangepast. Dit zal wel even wennen zijn maar is een noodzakelijke voorwaarde.
Wedstrijden of competitie worden niet opgestart, een onderling partijtje voor de jongste jeugd is wel toegestaan. Voor de jeugd tussen de 12 -18 jaar helaas niet omdat in die categorie
anderhalve meter afstand gehouden moet worden.
Belangrijke zaken:
 Heeft u, uw kind of uw gezinsleden klachten, BLIJF THUIS! Totdat u minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 Waltman is gesloten, dus is er GEEN gebruik van Toilet/ douches.
 Breng en haal uw kind alleen als het niet zelfstandig naar het veld kan komen.
 We doen een beroep op uw gezonde verstand, help ons om de anderhalve meter te eerbiedigen. Zoals bekend wordt hierop gecontroleerd door handhaving.
LET WEL: hoewel de jeugd jonger dan 12 jaar geen anderhalve meter afstand hoeft te houden, geldt dit voor ieder ander wel, dus ook voor de ouders!! Wees verstandig en laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar het veld toegaan, is het daarvoor te jong, zet uw kind dan af, blijf niet rondhangen op het handbalveld of daarbuiten.
Bovenstaande kan alleen werken als we met z’n allen alert zijn en meewerken met inachtneming van de regels zoals door de overheid afgegeven.
Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over hoe we het één en ander vorm kunnen geven. Uiteraard zijn wij in afwachting van het NHV advies, dit advies zal na dit weekend gepubliceerd worden. We zullen ook bij de trainers informeren, maar ook trainingsuren en velden in orde maken. Dit alles zullen wij zo snel mogelijk via de site en facebook bekend maken. Dus houd de site in de gaten… www.hvbs.nl
Voor nu… houd afstand… houd vol….blijf gezond !!
Bestuur HVBS

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 7

VAN DE BESTUURSTAFEL nr. 7

Bunschoten, 3 mei 2019

Het mag wel weer eens een nieuw bericht van de bestuurstafel. Er gebeurt zeker het e.e.a. bij HVBS en dat mag wel weer eens worden gedeeld met onze leden. Tenslotte gaat niet alles vanzelf en als je niks hoort dan zou je dat denken. Er wordt steeds meer gedaan door de HVBS vrijwilligers. Bij de rooien en de blauwen wordt ook altijd melding gemaakt dat de clubs zo groot kunnen zijn omdat er zoveel vrijwilligers actief zijn. Dat geldt bij HVBS evenzo. Ofwel HVBS is net zo groot als de inzet van zijn vrijwilligers. Hierna lees je o.a. hun inzet.

Inmiddels hebben we het zaalseizoen afgesloten en trainen en spelen we weer buiten. We hebben weer een mooi zaalseizoen achter de rug met zelfs 4 jeugdteams kampioen. Dames 1 werd door veel goede wedstrijden onder de bezielende leiding van onze nieuwe trainers Eric Reumer en Rob Arnoldus fraai gedeeld 3e in de landelijke hoofdklasse B. Vooral de laatste thuiswedstrijd tegen Lettele speelden de Dames een geweldige wedstrijd met veel inzet, een fanatieke verdediging en verrassende aanvallende acties. Het bleef lang spannend en de vele supporters werden getrakteerd op een heerlijke handbalwedstrijd. Tot slot, alle trainers, coaches, begeleiders, chauffeurs, tijdwaarnemers en scheidsrechters bedankt voor jullie inzet.

In maart jongsleden werd er door dames 1 de tweede jeugdclinic van dit seizoen gegeven en hebben diverse vrijwilligers voor de regio F teams in Bunschoten een toernooi georganiseerd. Deze organisatie was nieuw voor ze. Maar het verliep prima. De ervaring nemen ze mee naar volgend seizoen. Bedankt.

Er zijn 2 prachtige solide mini doeltjes door Tom Nieborg gemaakt. Fraai in blauw/gele kleuren geschilderd door onze sponsor Ad Kok Schilderwerken. Onze dank is groot.

Dan is het plots eind april en dan is daar ineens het jaarlijkse HVBS jeugdkamp. Hoe lang wordt dit al georganiseerd. Wij denken, dat degene die het nu organiseren zelf als jongste lid ooit met het jeugdkamp kennis hebben gemaakt. Omdat dit al een hele generatie of langer loopt is het daarom ook niet weg te denken in een HVBS leven. Ook dit jaar hebben velen de organisatie weer spontaan en met nostalgie opgepakt en geven dit weer door aan onze jeugd en die geven het vast weer door aan de volgende jeugd. Handballen is leuk maar zonder deze verenigingsactiviteit wordt het saai bij
HVBS. SUPER geregeld vrijwilligers.

Na een oriënterende fase en een gedegen voorbereiding heeft HVBS nu een heuse TECHNISCHE COMMISSIE . Een geweldig compliment voor de oprichters en initiatiefnemer Bob Meester. Deze oprichters hebben allen een HVBS hart en zij
hebben een technisch beleidsplan geschreven dat lijnen en handvatten geeft hoe HVBS wil handballen. Met plezier, attractief, betrokken, sportief en respect. Alle teams krijgen een TC lid die hun team begeleidt met het technisch beleidsplan als basis en leidraad.

Volgens dit plan wordt er gewerkt aan betrokkenheid, sportiviteit, respect en handbalvaardigheden. Opbouwend van de jongste jeugd tot en met dames 1. Het klinkt ambitieus en dat is het ook. Er komt zo lijn in de vereniging en dat geeft duidelijkheid en bovenal verwachten we, dat het handbal op een hoger niveau komt. We starten er het aanstaande seizoen mee en zullen het de komende jaren verder uitbouwen. Een mooie toekomst voor HVBS. Laten we met zijn allen het plan volgen en de ervaring van de TC leden gebruiken.

Op 10 juni 2e Pinksterdag staat weer ons gezellige BVF toernooi voor de deur. Van den Hoogen Engineering ondersteunt dit jaar ons toernooi graag met een sponsoring en is naamgever van het toernooi. Neem je buren, vrienden en familie mee en schrijf je in voor 27 mei. Gezellig.

Er worden al weer voorbereidingen getroffen voor teams die het volgend seizoen toe zijn aan een nieuwe teamuitrusting. Sportcafé De Kuil en De Bunte Vastgoed hebben hun sponsoring van team B1 met 3 jaar verlengd. Ook is er een teamsponsor gevonden voor het volgend seizoen te starten nieuwe team E. Sponsor: GH-Muijs Bouw.

Nog meer sponsornieuws. Ook onze handbalvelden stralen een steeds actiever HVBS uit. Dankzij acquisitie van Christiaan Kooloos hebben we er 6 bordsponsors bij gekregen op onze handbalvelden op De Vinken. De borden zijn gesponsord door:
– Vedder Infra Management
– De Bunte Vastgoed
– A.J. Huijgen en Zn transport
– Onderhoudsbedrijf Huijgen
– Kooloos Zon en Huis
– WK creatieve communicatie
Er is plaats voor nog meer borden. Neem contact op met de sponsorcommissie 06-18643210

Dan nog een laatste voor alle HVBS vrijwilligers. Noteer in je agenda za 15 juni as. HVBS vrijwilligersavond. Een heerlijke BBQ.

Het bestuur

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 6

Inmiddels zijn we al weer aan een nieuw jaar begonnen en in de 2e helft van de competitie beland. We willen graag weer de laatste HVBS ditjes en datjes berichten.

Naar aanleiding van onze oproep op de jaarlijkse ledenvergadering dd. 8 oktober jl., heeft Esther Steenhart zich als 5ebestuurslid kandidaat gesteld en is inmiddels vooruitlopend op haar officiële benoeming tot het bestuur toegetreden.. Wij zijn daar zeer blij mee. Esther wil graag meedenken en meewerken met het bestuur in het belang van HVBS. Ook is het fijn, dat op die manier inbreng en contact vanuit diverse hoeken van de vereniging in het bestuur aanwezig is.

Recent is het al bekend gemaakt, maar wij prijzen ons gelukkig, dat onze hoofdtrainer/coach Eric Reumer en het bestuur de optie in het lopende contract hebben gelicht en de overeenkomst met 1 jaar hebben verlengd tot en met het seizoen 2019/2020. Tevens werd een optie tot verlenging op het daarop volgende seizoen 2020/2021 opgenomen. Beide partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en besloten tot deze continuering. Het bestuur is zeer tevreden en ziet in Eric een trainer die het handbalplezier bij HVBS heeft teruggebracht en het niveau bij de senioren en de jeugd omhoog brengt.

Op 3 januari jl. hebben wij helaas moeten besluiten de A jeugd uit de competitie terug te trekken. Eind november waren we ook al op dit punt beland, maar is nog besloten door te gaanZowel bij Dames 1, door enkele zware en langdurige blessures en afwezigheid van spelers als bij de A jeugd bestond een zeer krappe bezetting. Bijna iedere wedstrijd in de eerste helft van dit seizoen moest de teambezetting bij beide teams worden geïnventariseerd. Via diverse noodgrepen werd dan weer een wedstrijd met een beperkte selectie gespeeld. Zowel voor spelers als coaches leidde dit steeds meer tot frustraties, De omstandigheden zijn sinds november niet verbeterd en door blijven modderen zou leiden tot onvrede bij beide teams en dat leek ons niet goed. Bij de beslissing de A jeugd per direct terug te trekken heeft ook mee gespeeld, dat de speelsters het volgend seizoen van de A-jeugd naar de senioren moeten doorstromen. Dat vindt nu een halfjaar eerder plaats. Enkele spelers worden per direct aan de selectie van Dames1 toegevoegd en kunnen op die manier in dit team al hun draai vinden. Hopelijk vinden de overige A speelsters hun handbalsport en handbalplezier bij een van de andere senioren teams, Niemand is blij met deze beslissing, maar om onvrede en nieuwe frustraties te voorkomen wilden wij hier niet langer mee wachten.

Momenteel wordt door enkelen gewerkt aan de tot standkoming van een Technische Commissie. Er zijn enkele gesprekken gevoerd en er vindt inventarisatie plaats van de diverse werkzaamheden en het beleid welke de TC gaat uitvoeren. Het ligt in de bedoeling nog voor het volgend seizoen aan de slag te gaan.

Eind januari a.s. zal de tweede 50% van de contributie + lease team uitrusting 2018-2019 via automatische incassoworden geïnd.

Op 12 december is de trekking van de Grote Clubactie loterij geweest. Zie het bericht daarover op de HVBS site dd. 18 december jl. Voor HVBS was de actie weer een mooi succes en wij ontvangen € 2.40 per verkocht lot. De netto opbrengst van de actie in 2018 was voor HVBS ruim € 1.400, -. Dit dankzij minder leden maar meer verkochte loten. Het bestuur heeft enkele teams extra aangespoord tot meer actie om op die manier meer solidariteit met de overige teams te bewerkstelligen. Prachtig dat we met zijn allen het mooie resultaat hebben bereikt.

Een andere najaars actie, waarvoor we aandacht hebben gevraagd, was de jaarlijkse Rabo Clubkas Campagne. Ook dit jaar stelde de Rabobank Randmeren € 70.000 beschikbaar. Echter wel aan ruim 150 deelnemende maatschappelijke en sportieve organisaties in de hele regio. Het enige dat deze actie van de HVBS leden vraagt is stemmen in deze actie op HVBS. Wij mochten aan het eind van de actie 2018 een cheque ophalen van € 512,-

Een andere actie waar we trots op zijn is de jaarlijkse HVBS Sinterklaasbingo in het clubgebouw van de duivensport vereniging. De Sinterklaasbingo commissie heeft weer heel veel energie in deze bingo avond gestopt. Het was een zeer gezellige verenigingsavond met prachtige prijzen en aan het eind van de avond een record resultaat voor HVBS van rond € 1.850,- netto.

Al met al mooie acties met prima opbrengsten, die echter wel noodzakelijk zijn voor het reilen en zeilen van HVBS. Zij dragen bij om de financiële balans van HVBS gezond te houden.

Half november hebben Sanne de Vijlder, Lisa de Graaf, Ellen Muys, Nina Hooft, Tess van Zoeren, Tessa v/d Geest en Marit Schaap onder leiding van Peter Apon de opleiding tot jeugdscheidsrechter succesvol afgerond. Zij ontvingen een leuk T- shirt “jeugdscheidsrechter” en idem certificaat. We hopen dat zij met plezier en met hulp van iedereen in en buiten het veld, veel jeugdwedstrijden gaan fluiten. We moeten met z n allen beseffen, zonder spelers geen wedstrijden, maar ook zonder scheidsrechters geen wedstrijden. En de beste stuurlui staan aan …………Ook zij kunnen scheidsrechter worden. Klasse van deze meiden.

Op zaterdag 12 januari 2019 wordt weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gehouden in de Kuil. Al jaren wordt het toernooi knap en strak georganiseerd door Fake Bralts, Albertine Nagel en Astrid Kamphorst en uitgevoerd met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. Het toernooi wordt evenals vorig jaar gesponsord door KOOPMAN BRANDPREVENTIE.

Het bestuur

Lees hele bericht

Bericht van de HVBS bestuurstafel nr 5

Na lange tijd verschijnt in de rubriek “Van de bestuurstafel” nr 5. Vanwege een razend drukke periode werd er geen ruimte gevonden om nr 5 eerder te schrijven. Ook twijfelde het bestuur aan het nut van deze rubriek. Op de eerste 4 uitgegeven berichten was ons ook op geen enkele manier duidelijk geworden of deze rubriek werd gewaardeerd. Op de ledenvergadering bleek echter dat deze door velen met belangstelling wordt gelezen en gewaardeerd. Dit communicatiemiddel zullen wij dan ook trachten bij voldoende nieuws te gebruiken. Maar het is een communicatiemiddel en laten we dan ook communiceren en dat hoeft niet altijd in mails en apps, maar praat gewoon eens met elkaar over HVBS.

Voorbereiding nieuw seizoen 2018-2019
Er is veel gebeurd in de voorbereiding op dit nieuwe seizoen 2018-2019.

 • Zoeken naar-, gesprekken voeren met-, overeenstemming bereiken met- en inwerken van – nieuwe trainers
 • Indeling teams
 • Indeling wedstrijden
 • Indeling trainingsuren
 • Behoefte aan zaalhuur afstemmen met de beschikbare zaalruimte en reservering daarvan
 • Uitvoering geven aan de nieuwe wet AVG, Maatregelen nemen en opstellen van de privacyregels bij HVBS
 • Inventariseren en plaatsen van orders voor nieuwe teamuitrusting van Dames 1 en 4 jeugdteams. Door Ingrid de Graaf
 • Afspraken maken met onze kledingleverancier over levering en prijzen, zodat we niet achteraf met onverwachte nota s worden geconfronteerd
 • Afspraken maken met nieuwe en bestaande sponsors over voortzetting
 • Bezoeken van NHV bondsvergaderingen.
 • Ledenvergadering voorbereiden met het algemene jaarverslag en overleggen van ons financieel verslag 2017-2018 + begroting 2018-2019

Af en toe groeide het allemaal boven onze pet en moesten wij het HVBS boek even dicht gooien.

Jaarlijkse ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering was op maandag 8 oktober jl.

Als een van de eerste punten in de ledenvergadering werd er door het bestuur een verhaal voorgelezen over de ervaringen en energie, die het bestuur in HVBS steekt. De conclusie is, dat het bestuur vraagt aan de leden, dat meer mensen zich spontaan en met passie voor HVBS gaan inzetten. Het al maar moeten strijden en vragen om hulp om HVBS in de lucht te houden, houdt een keer op en dan …..? Het bestuur is trots hoe HVBS er nu voorstaat. Kijk maar eens naar andere handbalverenigingen in de regio. Het bestuur wil niet alleen nu dingen oplossen, maar ook aan een toekomst werken en doet een beroep op meer meedenken en meehelpen in het belang van HVBS en het niet altijd maar over laten aan een ander. Het zou best wat spontaner mogen. Zoals het vroeger ging, zo gaat het niet meer. Niet in het leven en niet bij HVBS. De wereld draait door en verandert en dat hou je niet tegen.

Het bestuur is geen HVBS. Nee, jullie zijn HVBS.

Dat gezegd hebbende was het bestuur blij met de opkomst van de leden. Over en weer werden gedachten uitgewisseld en feiten en gebeurtenissen constructief besproken. We hadden wel meer leden en ouders van leden willen zien en op meer belangstelling voor HVBS gehoopt.

Hoopvol mogen wij zijn, dat het voortouw door de aanwezige leden werd genomen om de activiteitencommissie nieuw leven in te blazen en het initiatief werd genomen om tot een technische commissie te komen. Een lang gekoesterde wens van het bestuur.

Technische commissie
Wat doet een technische commissie. Kort gezegd,, probeert deze lijn te brengen in de handbalactiviteiten en vaardigheden op alle niveau s binnen de vereniging.

Laten we met z n allen proberen dit super initiatief actief te steunen.

Incasso contributie
Eind oktober a.s. zal de eerste 50% van de contributie + lease team uitrusting 2018-2019 via de automatische incasso worden geïnd.

Grote Clubactie 2018
Tessa Nieborg heeft de loten en de inschrijfboekjes via de coaches onder de leden verdeeld. Rond 20 oktober willen wij deze actie sluiten en de coaches vragen de lotenverkoop en de boekjes te verzamelen en voor 1 november a.s. bij Tessa in te leveren. Van elk verkocht lot is € 2.40 voor HVBS. Voor verdere informatie zie www.hvbs.nl.

Trainingen – wedstrijden tijdens de herfstvakantie
In de week van de herfstvakantie van ma 22 t/m vr 26 oktober zijn er geen trainingen. Alleen Dames1 + de A + de combi trainen di en do op de gebruikelijke tijd van 20.00 tot 22.00 uur.

Op za 20 okt zijn er geen wedstrijden Op za 27 okt zijn er wel gewoon wedstrijden..

Wedstrijden in DE KUIL
De zaterdagse thuiswedstrijden zijn in de Stormvogel. Op de zaterdagen 3- 17- en 24 november spelen we de thuiswedstrijden in de Kuil.

Sinterklaastraining
Op donderdag 29 november komt Sinterklaas en zijn Pieten langs op de trainingsavond in De Kuil. Daar wordt o.a. getrakteerd op patat en snack.

Sinterklaasbingo
De voorbereiding voor de Sinterklaasbingo zijn al begonnen. Deze wordt op vrijdag. 30 november 2018 gehouden, in het clubgebouw van de postduivenvereniging “Ons Genoegen”, Prins Johan Frisostraat 13, Bunschoten. Hou deze datum dus vrij in je agenda.

Schoolhandbaltoernooi 2019
Op zaterdag 12 januari 2019 wordt weer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gehouden in de Kuil. Het toernooi wordt evenals vorig jaar gesponsord door KOOPMAN BRANDPREVENTIE.

Het bestuur

Lees hele bericht
ledenshop-duinkerken
Back To Top
Zoeken