HVBS staat voor Handbal Vereniging Bunschoten Spakenburg.
Dit is de officiële website van HVBS

BESTUUR

Voorzitter Zetger de Graaf Huijgenlaan 1 Spakenburg
voorzitter@hvbs.nl
06-20557803
Secretaris Tessa Nieborg Kon. Wilhelminastraat 45 Spakenburg
secretaris@hvbs.nl
06-81913573
Penningmeester Fons van Kesteren Plevier 78, 3752PE Bunschoten
penningmeester@hvbs.nl
06-18643210
Wedstrijdsecretaris Astrid Schaap Frans Jacobsweg 42
Bunschoten
wedstrijdsecretariaat@hvbs.nl
06-13375767
Algemeen
bestuurslid


OVERIGE

Scheidsrechterszaken zie wedstrijdsecretariaat
Toernooicommissie X
Financiële commissie
Redactie Clubblad
Ledenadministratie Adreswijzigingen en lidmaatschap opzeggingen schriftelijk doorgeven aan: hvbsleden@gmail.com
Webmaster Niels van Kesteren nielsvankesteren@gmail.com
Inleveren verslagen website Margriet van Kesteren margrietvdvuurst@gmail.com
Sponsorcommissie Fons van Kesteren
Ingrid de Graaf
06-18643210
06-50928838