Van de bestuurstafel

Het eind van het seizoen 2017-2018 is al weer in zicht. Op 2 juni zijn de laatste wedstrijden. De trainingen gaan nog door tot en met donderdag 7 juni. De DMW teams spelen nog even door met wedstrijden op 7, 13 en 14 juni.

De B jeugd is 24 maart zaalkampioen geworden en de DMW4 werd dit seizoen zelfs zaal en veldkampioen. Jammer dat dit succesteam stopt. Nogmaals gefeliciteerd. Wij hopen, dat iedereen, soms met ups en downs, een leuk seizoen heeft gespeeld.

Op 7 april is er op zaterdagmorgen een geslaagd toernooi gehouden voor onze jongste jeugd. de F-jes 7-8 jarigen. Diverse teams uit de regio namen aan het toernooi deel in wedstrijdjes en spelelementen.

Begin mei is het jaarlijkse HVBS jeugdkamp weer georganiseerd en hebben rond 60 jeugdleden weer een onvergetelijke 3 dagen gehad. Prachtig dat elk jaar weer een grote groep vrijwilligers zich hiervoor inzet.

De voorbereiding van het Buurt Vrienden en Familie toernooi 2018 kwam wat traag op gang, maar in de laatste 2 weken groeide het naar 14 deelnemende teams. Het was gezellig, sportief en gemoedelijk en een prachtige dag. De organisatie en het eten en drinken was allemaal weer perfect geregeld. Diverse mensen moeten in het zonnetje worden gezet. Dan doen we maar niet, want het zonnetje scheen 2e Pinksterdag al uitbundig. Dan maar een DIKKE PLUIM. Wie een beetje heeft opgelet weet wel wie die pluim moeten krijgen. Ook de 14 teams, de scheidsrechters en de sponsoren, enorm bedankt.

Op 30 juni a.s. is er nog een leuk evenement in het vooruitzicht. De handbalclinic PROTRAINING326 van Angela Malestein en Maura Visser. S Morgens 75 kinderen en s middags 75 kinderen. Angela en Maura hebben nog enige assistentie aan ons gevraagd, zodat het geen chaos wordt en de kinderen voldoende aandacht krijgen. Dus wil je samen in een team met Angela en Maura en de fijne kneepjes van het handbal leren. Meld je dan snel aan bij Fons van Kesteren ( mail awvank@gmailcom ).

Zoals al eerder meegedeeld nemen we in goed overleg afscheid van onze trainer Ton de Groot. Voor het komende seizoen heeft HVBS een overeenkomst gesloten met Eric Reumer als trainer/coach. Hij komt samen met Rob Arnoldus keepertrainer en assistent trainer. Zij gaan onze dames 1 + de A jeugd trainen en apart de B jeugd. De wedstrijden van Dames 1 worden door beide gecoacht.

Ernestine de Graaf heeft zich gemeld en heeft interesse om de ledenadministratie van Albertine Nagel over te nemen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee en hopen dat zij na het inwerken door Albertine, het definitief gaat oppakken.

Op zaterdag 16 juni willen we onze vrijwilligers weer een leuke avond bezorgen en op die manier hen allen bedanken voor hun inzet voor HVBS. Dit keer willen wij dit doen met een BBQ bij sporthal DE KUIL. De vrijwilligers ontvangen nog een uitnodigen. Aanvang 19.00 uur. Om 18,30 uur spelen Dames1 + A jeugd nog een oefenwedstrijd onder leiding van de nieuwe coaches. Misschien leuk om daar eerst even te kijken.

Vacatures
1. Algemeen bestuurslid.
Er is nog steeds een vacature als algemeen bestuurslid. De zgn. 5e persoon, die het bestuur compleet maakt. Het betekent 1x per maand een avond vergaderen en af en toe een bestuursbesluit of dergelijke uitwerken.

2. Technische commissie
Ook wordt nog steeds een technische commissie gemist binnen HVBS. De afgelopen tijd, bij elk gesprek met een kandidaat trainer kregen wij de vraag naar deze commissie. Helaas is die er nog steeds niet. Zoals een technische commissie geen penningmeester is, heeft ook een penningmeester geen verstand van handbalvaardigheden. Toch wordt dit wel van het bestuur gevraagd. Daarom is het van belang, dat er binnen HVBS een technische commissie komt, die de handbalkwaliteit binnen HVBS handen en voeten geeft. 3x per jaar met 2 of 3 commissieleden deze kwaliteit bespreken en een adviserende rol spelen. Wie neemt het initiatief en helpt HVBS naar een toekomst?

Het bestuur

Bunschoten, 6 maart 2018

Nog een maandje in de zaal en dan gaan we na de Pasen ( 1 en 2 april) alweer naar buiten. Op 3 april is de eerste buitentraining.

Over naar buiten gesproken. Heeft iemand nog interesse in een mooi reclamebord. Voor € 150 per jaar hangen wij een bord op met zicht aan voor en achterzijde (ook vanaf het parkeerterrein). Kosten van het bord voor HVBS. Tel 06-18643210, mail awvank@gmail.com.

Op 13 januari jl. is het wederom geslaagde 29e KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi 2018 gehouden. Alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen. BEDANKT! De LOS TV ( Fake) heeft er een dynamische video van gemaakt. Leuk om nog eens te kijken via www.hvbs.nl onder de tab toernooien.

Wij zijn blij dat Tessa Nieborg de vacante secretaris plek binnen het bestuur in januari jl. op zich heeft genomen en wensen haar veel succes. Tot de jaarvergadering in sept/okt als interim in welke vergadering zij verkiesbaar is.

Na ruim 9 jr gaat Albertine Nagel in sept/okt stoppen met de ledenadministratie van HVBS. Albertine zou het heel fijn vinden als ze nog iemand kan inwerken met de afmeldingen en inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 2018/2019. Wie wil het stokje van Albertine over nemen?

Op 22 januari is er een ouderavond geweest, waarin Peter Apon het Jeugdhandbal Nieuwe stijl en het scheidsrechteren hiervan op een vlotte en prima manier nog eens heeft uitgelegd. Op 13 februari heeft Peter via een jeugd trainingswedstrijd nog uitleg gegeven. Heeft het je interesse gewekt om te gaan jeugdscheidsrechteren meldt je dan nu aan bij hvbs@wedstrijdsecretariaat.nl. JE HULP IS KEIHARD NODIG. Fluit een keer samen met een ervaren scheids..

Voor antwoord op veel vragen rondom jeugdhandbal kijk op www.hvbs.nl onder Club-/NHV info / NHV

De huidige inschrijvingsprocedure als nieuw lid is enigszins gewijzigd. De kreet “ ledenstop” voor jeugdleden verdwijnt. Iedereen kan lid worden van HVBS. Wel is er voor jeugdleden een wachtlijst/ reserveringlijst aangemaakt. Nieuwe aanmeldingen komen eerst op deze wachtlijst te staan. Zodra er een plek beschikbaar komt binnen een team, wordt dat doorgegeven aan de wachtlijst coördinator. Hij of zij zal via e-mail contact opnemen met degene die bovenaan de wachtlijst staat in de desbetreffende categorie. Soms kan een nieuw lid direct worden ingeschreven en soms kan dat pas een volgend seizoen na de nieuwe teamindelingen. Een nieuw jeugdlid wier ouder of verzorgende zich beschikbaar stelt als coach, trainer of scheidsrechter heeft voorrang op inschrijving als nieuw lid op de overige inschrijvingen.

Ze zeggen wel eens, wie de jeugd heeft de toekomst. Maar is dat zo bij HVBS. Ja we hebben gelukkig veel jeugd in alle categorieën. Daar zijn we als bestuur en hopelijk iedere HVBS-er trots op. Maar of onze jeugd en HVBS wel toekomst heeft is zeer de vraag. Nog steeds is er een schrijnend gebrek aan scheidsrechters, trainers en coaches. Willen we met zijn allen naar de toekomst kijken dat moeten we wel een stukje tijd voor HVBS vrij maken en niet teveel naar anderen wijzen.

Op 7 april a.s. organiseert HVBS via Astrid Schaap en Marloes de Graaf een F-jeugd toernooi (7 – 8 jarige) in sporthal De KUIL. Zaal open om 9.00 uur. Start toernooi 9.30 uur. Prijsuitreiking 11.30 uur. Op het toernooi hebben ingeschreven LHV, Wasmeer, Harderwijk en HVBS. Totaal 8 teams. Wil je helpen met opbouwen/ afbreken/ fluiten/scores bijhouden, meld je dan nu aan op hvbsastridschaap@gmail.com. Het wordt vast een gezellige ochtend met de jongste jeugd.

Het bestuur

Bunschoten, 20 december 2017

Bijna is 2017 ook weer geschiedenis en zo vliegen de jaren. Ook staan we voor een korte onderbreking van ons HVBS sportgebeuren.

Afgelopen periode hebben we naast de sport ook andere verenigings activiteiten gehad. HVBS was deelnemer in de Rabo Clubkas Campagne, de Grote Club Loterij liep tegelijkertijd en op 30 november is de jaarlijkse HVBS bingo avond geweest. Alle activiteiten waren zeer geslaagd en de penningmeester is zeker niet ontevreden. Enkele anonieme sponsors en diverse vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet om deze activiteiten te laten slagen. Ook is Sinterklaas nog langs geweest tijdens de jeugdtraining op 24 november. De Sint heeft o.a. enkele prijsjes uitgedeeld aan de 3 beste loten verkoopsters van de Grote Club Loterij 2017.

In het nieuwe jaar staat de agenda ook weer aardig gevuld. Te beginnen bij het KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi op zaterdag 13 januari in sporthal DE KUIL. Fake Bralts, Albertine Nagel en Astrid Kamphorst hebben de organisatie hiervan weer opgepakt en het beloofd weer een drukke maar gezellige dag.

Alle sponsornota s seizoen 2017-2018 zijn de afgelopen tijd verzonden. Dit is een belangrijk onderdeel om onze jaarlijkse financiën op orde te houden. Kijk eens wie onze sponsors/ supporters zijn en steun hen bij jullie aankopen en wees ook hun supporter.

Op 20 november heeft HVBS een ouder avond gehouden om met de leden de nood aan diverse vrijwilligers, vooral trainers, coaches en scheidsrechters voor de jeugd te bespreken. De opkomst kan altijd beter, maar er was wel een opbouwende sfeer en als vereniging kunnen we hier gelukkig mee verder. In het vervolg werd op 11 december een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Door de sneeuw, gladheid en alle mogelijke winterse ongemakken is deze avond op het laatst afgeblazen. We zullen in januari zo snel mogelijk een nieuwe datum zoeken.

Door diverse omstandigheden kan Hennie Ruizendaal haar bestuurswerkzaamheden als secretaris niet langer combineren met haar werk en privé situatie. Zij ziet zich genoodzaakt per direct haar functie neer te leggen. Dat vinden wij zeer spijtig. Zij heeft met haar inzet en ideeën HVBS nieuw elan gegeven. HVBS zoekt daarom per direct een nieuwe secretaris en doet een beroep op alle 200 leden en hun omgeving om bij zichzelf te rade te gaan om deze functie op te vullen. De functie vraagt inzet en energie en is soms minder leuk maar geeft ook voldoening om met elkaar aan iets moois te bouwen.

Wij wensen alle leden, ouders van leden, vrijwilligers, supporters, sponsors en donateurs hele FIJNE FEESTDAGEN en een mooi, gezond en sportief NIEUWJAAR.

Het bestuur

Bunschoten, 15 november 2017

Al langere tijd is het bestuur van HVBS op zoek naar een communicatie middel met de leden. Ook tijdens de laatste ledenvergadering kwam dit gemis bij de leden en het bestuur naar voren. In het verleden werd regelmatig het clubblad De Zweetdruppel onder de leden verspreid. In het voorwoord gaf het bestuur een kijkje in het reilen en zeilen van onze handbalvereniging. Het in de lucht houden van dit clubblad strandde helaas op een bepaald moment.

Nu wil het bestuur dit gemis via de clubsite www.hvbs.nl en een nieuwe rubriek “VAN DE BESTUURSTAFEL” ondervangen. Zij is voornemens dit regelmatig met nieuws te vullen en zo meer clubgevoel tot stand te brengen. We gaan kijken of met deze mogelijkheid het doel wordt bereikt.

De ledenstop die het bestuur onlangs tegen zijn gevoel en zin heeft ingevoerd heeft zeker bij de jongste jeugd en hun ouders tot teleurstelling geleid. Er zou best nog ruimte zijn voor F jeugd om mee te trainen. Maar ook F jeugd wordt over 1 a 2 jaar E jeugd en wie gaat die dan trainen en coachen. Het bestuur wil het gevoel en de wetenschap hebben dat wij dat t.z.t ook aan kunnen. Nu te veel F jeugd aannemen en zodra deze groep, E jeugd wordt, wij merken, dat HVBS dat niet aan kan en jeugd moet wegsturen dat is niet de weg. Dus groeien als handbal vereniging graag maar wel verantwoord.

Wel heeft het bestuur recent besloten zolang de ledenstop nodig is, deze aan te scherpen. Een uitzondering op de ledenstop wordt gemaakt voor die nieuwe jeugdleden, wier ouder zich beschikbaar stelt als, jeugdcoach, jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter of begeleider van een team.

Verder zijn we blij met leuke verenigingsactiviteiten de komende tijd. Diverse vrijwilligers hebben zich ingezet en een prachtige Sinterklaasbingo op 24 november en een gezellig Sinterklaasfeest voor de jeugd op 30 november georganiseerd. Fijn dit soort activiteiten naast alle trainingen en wedstrijden. Niet alleen maar sporten maar ook met elkaar voelen een vereniging te zijn.

Inmiddels zijn Albertine Nagel, Fake Bralts en Astrid Kamphorst gestart met de voorbereidingen van het schoolhandbaltoernooi 2018. Op ons sponsorverzoek voor dit toernooi heeft Dick Koopman sportief gereageerd en op 13 januari 2018 wordt het KOOPMAN BRANDPREVENTIE Schoolhandbaltoernooi 2018 gespeeld. In dit kader nog even een opmerking. Wanneer scholen, via een hvbs lid of oud lid, op De Vinken willen oefenen is dat alleen mogelijk na contact met een van de bestuursleden. Wij seinen dan Waltman Gym in, zodat zij in overleg met HVBS op het gebruik van hun accommodatie zijn voorbereid.

Het bestuur